07th Mar2022

ບ້ານ ນາຝ່າຍ ເມືອງ ປາກງື່ມ ສະຫຼູບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ

by Peaung Thanonkeo

ບ້ານ ນາຝ່າຍ ເມືອງ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະຫຼູບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວ ບ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ, ໃນທ້າຍວາທິດຜ່ານມານີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເລີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ວັນທີ່ 21 ກຸມພາ – 3 ມີນາ 2022. ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ພັທ ສອນເພັດ ສີວົງສັກ ຮອງກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງປາກງື່ມ ມີພະນັກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານ , ປກສກຸ່ມ 04 ນາຝາຍ, ນາຍບ້ານໆນາຝ່າຍ ພ້ອມດ້ວຍ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານນາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ:

ທ່ານ ນາງ ຫວັນ ໂພງາມ ນາຍບ້ານໆນາຝາຍ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວ ບ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ, ບ້ານນາຝ່າຍແມ່ນບ້ານໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມ 53 ໝູ່ບ້ານຂອງເມືອງປາກງື່ມ ທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມນາຝາຍ ການດຳລົງຊິວິດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍືດຖືອາຊີບທຳການຜະລິດເປັນຕົ້ນຕໍ່, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການເປັນອາຊີບສຳຮອງ, ນອກຈາກນີແມ່ນພະນັກງານສັງກັດລັດ ແລະ ກໍາມະກອນ ນັບແຕ່ມື້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນເວລາ 10 ວັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານລົງເກັບກຳສະທິຕິ 4 ກຸ່ມວຽກຄື: ວຽກງານວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ , ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ , ວຽກງານປັບປຸງ ປກສບ້ານ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ.

ບັນຫາສຳຄັນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດໄດ້ສຸມໃສ່ກວດກາຕິດຕາມປ້ອງກັນເວນຍາມ, ຕິດຕາມແກ້ໄຂໜໍ່ແໜ່ງທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມເຊັ່ນ:ເປົ້າໝາຍຢາເສບຕິດ, ຂີ່ລັກງັດແງ, ອາລະວາດຕີກັນ ແລະອື້ນໆ, ເຊິ່ງໄດ້ປຸກລະດົມໃຫ້ ປະຊາຊົນມີສວ່ນຮ່ວມເປັນເຈົ້າການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ປຸກລະດົມຜູ້ທີ່ມີການພົວພັນກັບຢາເສບຕິດມາສຶກສາອົບຮົມພ້ອມຜູ້ປົກຄອງ , ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານແມ່ນມີສວ່ນຮວ່ມເປັນຢ່າງດີ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມາດເກັບກຳເປົ້າໝາຍຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດໄດ້ 36 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ , ຈຸດມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ 3 ຈຸດ, ຄອບຄົວທີ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ 13 ຄອບຄົວ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຜົນຕີລາຄາ 84% , ຄອບຄົວປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ 91% .

 

 

Off

Comments are closed.