10th Mar2022

ພະແນກ ກວດກາ,ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ປກສ ແຂວງຫົວພັນ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ ( UNODC ) ລົງຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ.

by Peaung Thanonkeo

ໃນທ້າຍອາທິດ ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກ ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຫົວພັນ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ ( UNODC ) ໄດ້ລົງ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການວຽກງານບຳບັດປິ່ນປົວ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຕິດຢາເສບ ຕິດຢູ່ ເມືອງຊຳໃຕ້ ແລະ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ, ເຊິ່ງເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ພັອ ເພັດສອນ ອິນສຸພັນ ຮອງກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຫົວພັນ ພ້ອມດ້ວຍການນຳຂອງແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ອາສາ ສະມັກ ຂອງໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ກໍ່ເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ໃນແຂວງ ຫົວພັນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໜ້ອຍຖອຍລົງເທື່ອລະກ້າວ, ໃຫ້ປະຊາຊົນ, ກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະ ຮ້າຍຈາກບັນຫາຢາເສບຕິດ ຮູ້ໄດ້ເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ, ເພື່ອຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນການແຜ່ ລະບາດຂອງຢາເສບຕິດ, ບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍໄປໃນວົງກ້ວາງ, ເຊິ່ງວຽກງານການບຳບັດປິ່ນປົວ ໃຫ້ຄຳ ປຶກສາແກ່ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດແບບຊຸມຊົນຢູ່ໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ ໂດຍແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ UNODC ເຊີ່ງ ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2021 ປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ) າຍຄວາມສຳຄັນ ຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວທີມງານໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນບ້ານຂອງເມືອງຊຳໃຕ້ ສາມາດສັງລວມຈຳນວນຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດທັງໝົດ 640 ຄົນ,ຍິງ 40 ຄົນ ໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ ແລະ ປິ່ນປົວແລ້ວ 77 ຄົນ, ເມືອງ ວຽງໄຊ ຈຳນວນຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ 707 ຍິງ 26 ຄົນ, ໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ ແລະ ປິ່ນປົວແລ້ວ 59 ຄົນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຮ້າຍ ຂອງຢາເສບຕິດ ຕໍ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ເເລະ ສັງຄົມ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ເຂົາເຈົ້າ ຕັດສິນໃຈສະໝັກຕົວ ມາປິ່ນປົວອອກຈາກຢາເສບຕິດ, ບຕິດ..

 

Off

Comments are closed.