11th Mar2022

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກມອບ-ຮັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານການດໍາເນີນຄະດີອາຊະຍາກໍາ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້.

by somda phoneor

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກມອບ-ຮັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານການດໍາເນີນຄະດີອາຊະຍາກໍາ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງ ກົມຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ກົມໃຫ່ຍຕໍາຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຈັດໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຝ່າຍກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນໍາໂດຍ ພົນຕີ ປອ ທອງເຫຼັກ ມັງໜໍ່ເມກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຝ່າຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ນໍາໂດຍ ທ່ານ ກິແກ້ວ ສິງນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີບັນດາຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່, ຫ້ອງວ່າການ, ຫົວໜ້າກົມ-ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ-ຮອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອປະຕິບັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານດຳເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຄັ້ງວັນທີ 23-24 ທັນວາ 2019; ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສະບັບເລກທີ 312/ຫກ, ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2020 ເພື່ອມອບວຽກດຳເນີນຄະດີອາຊະຍາກໍາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງ ກົມຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໃຫ້ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ລວມທັງອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້; ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບສົນທິສັນຍາ ກອບການຮ່ວມມື SOMTC, ASEANAPOL ກ່ຽວກັບຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ສະເພາະໃນຂົງເຂດສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢູ່ພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ກົມຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳສາຍຕັ້ງຂອງຕົນໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອາຊະຍາກໍາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້, ກໍລະນີກວດພົບຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້, ແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຮັບຊາບ, ແລ້ວໃຫ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ເຫັນວ່າເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາໃຫ້ຈັບຕົວຜູ້ຖືກສົ່ງໄສ ຫຼື ຜູ້ຖືກຫາໄປຝາກຂັງໄວ້ຄ້າຍຄຸມຂັງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງມອບເຄື່ອງຂອງກາງ ແລະ ສຳນວນຄະດີສົ່ງໃຫ້ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ສືບຕໍ່ດໍາເນີນຄະດີ; ກໍລະນີການກະທໍາຜິດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຂ້າມຊາດທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ, ພົວພັນຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ຕ້ອງສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ນອນຢູ່ໃນເຄື່ອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ຮ່ວມກັນດໍາເນີນຄະດີ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ເປັນໃຈກາງ,ພ້ອມນີ້ທັງສອງພາກສ່ວນກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ເນື້ອໃນບົດບັນທືກມອບ-ຮັບກັນໃນຄັ້ງນີ້

ຈາກນັ້ນທັງສອງກົມວິຊາສະເພາະກໍ່ໄດ້ ເຊັນບົດບັນທືກ ມອບ-ຮັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານການດໍາເນີນຄະດີອາຊະຍາກໍາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ພັອ ວັນເຮືອງ ຈັນທະພອນ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ທ່ານ ສົມພອນ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍຊ່ອງໜ້າ ພົນຕີ ປອ ທອງເຫຼັກ ມັງໜໍ່ເມກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ທ່ານ ກິແກ້ວ ສິງນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທັງສອງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

 

 

Off

Comments are closed.