23rd Mar2022

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າສູ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະຕົວຈິງ.

by somchan

ທ່ານ ບຸນທັນ ບຸນທະວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຕໍ່ສື່ມວນຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2022ນີ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາວາລະເເຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 19/ນຍ, ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລ້ວຄະນະ ບໍລິຫານງານພັກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນຕັ້ງແຕ່ຫົວທີເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ແຕ່ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໂດຍມອບໃຫ້ສະຫາຍ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ປະກອບມີບັນດາສະຫາຍເລຂາໜ່ວຍພັກ, ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕົວຈິງແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພ້ອມນີ້, ໄດ້ສ້າງໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ປີ 2021-2023, ສະບັບເລກທີ 024/ອອປສ, ລົງວັນທີ 28 ທັນວາ 2021 ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຄື: ໄລຍະກະກຽມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2021: ແມ່ນໄລຍະກະກຽມເອກະສານ ແລະ ການເຊື່ອມຊຶມມະຕິ, ຄໍາສັງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄໍາສັ່ງຂອງກົມການເມືອງສູນການພັກເລກທີ 02/ກມສພ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ວ່າດ້ວຍເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ-ນຳພາຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ມະຕິ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2021 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດແຕ່ປີ 2021-2023, ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 19/ນຍ, ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021 ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະບັບເລກທີ 024/ອອປສ, ລົງວັນທີ 28 ທັນວາ 2021 ແລະ ຄໍາສັ່ງຂອງຫົວຫນ້າອົງການ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ອີກຈໍານວນໜື່ງ, ໄລຍະທີ 2ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2022 ຫາເດືອນ ກັນຍາ 2023.

ໄລຍະນີ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ໂຄງການ ແລະ 18 ກິດຈະກໍາ ຄື:  ໂຄງການສ້າງ,ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດຫມາຍ ຈໍານວນໜື່ງ,ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ພະນັກງານ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະອົງການໄອຍະການທະຫານກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກການດໍາເນີນຄະດີຢາເສບຕິດ,ປັບປຸງກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການທະຫານ ກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນໃຫ້ກົມກຽວ ແລະ ເປັນເອກະພາບ, ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ,ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ,ໄລຍະທີ 3. ໄລຍະສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນຜົນແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ເດືອນ ທັນວາແລະຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດ ຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນ:ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດບາດກ້າວທໍາອິດ ຄື: ການກະກຽມເອກະສານ,ການເຜີຍແຜ່ມະຕິ,ຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ເອກະສານທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,ເຮັດໃຫ້ທົ່ວລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຊື່ອມຊຶມກໍາແຫນ້ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ຕໍ່ຄໍາສັງເລກທີ 02 ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຂອງລັດຖະບານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະວຽກງານສໍາຄັນອື່ນໆ.

Off

Comments are closed.