23rd Mar2022

ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການແກ້ໄຂຄະດີຢາເສບຕິດ ຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ ເຖິງ 664 ເລື່ອງ.

by somchan

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ພິມມະນີວົງ ກໍາມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫົວໜ້າຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2022 ນີ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກໍ່ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໂດຍແມ່ນທ່ານຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 01 ທ່ານເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາ ຊຶ່ງໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ຄະນະ ານອາຍາ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ສະຖິຕິສານ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເປັນໃຈກາງປະສານງານລະຫວ່າງ ສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງແຜນການ, ກົນໄກ, ແບບແຜນ ແລະ ການປະສານງານໃນການດໍາເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ. ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຜ່ານມາ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ດ້ວຍການລົງເລີກ 4 ຈຸດຕົ້ນຕໍ່ຄື: ດ້ານນິຕິກໍາ, ດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ດ້ານກົນໄກການເຮັດວຽກ ແລະ ດ້ານເຄື່ອງມືອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ເພື່ອນໍາໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວາລະດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສານປະຊາຊົນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ່ຂອງສານປະຊາຊົນຕົວຈິງ ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດຫມາຍ  ໃນການຕັດສີນ ຫຼື ພິພາກສາຄະດີ ໃຫ້ຄວາມເປັນທໍາແກ່ສັງຄົມ ນໍາເອົາຜູ້ກະທໍາຜິດ ມາລົງໂທດ ຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ກະທໍາຜິດ ສະນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີມະຕິ ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ (ປີ2021-2023) ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ (ປີ2021-2023) ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນຕາມກົດຫມາຍ; ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການແກ້ໄຂຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດຢູ່ສານ ຂັ້ນຕົ້ນ ລວມທັງຫມົດ ຈໍານວນ 664 ເລື່ອງ, ໄດ້ຕັດສິນແລ້ວ ຈໍານວນ 574 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 86,44 % ແລະ ປັດຈຸບັນຍັງຄ້າງ ຈໍານວນ 90 ເລື່ອງ.

ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ພິມມະນີວົງ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສໍາລັບບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານປະຊາຊົນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີຄື: ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດທີ່ມີໂທດປະຫານຊີວິດ ພາຍຫຼັງຄໍາຕັດສີນ ຫຼື ຄໍາພິພາກສາ ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ ຕາມມາດຕາ 255 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຍັງມີນັກໂທດຈໍານວນຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ທັນມີຄໍາຊີ້ຂາດຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນເອົາຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ (ກ່ຽວກັບຊັບ) ເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ຕາມມາດຕາ 63 ແລະ 67 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ  ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຂໍຮື້ຟື້ນຄະດີຄືນໃຫມ່; ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດທີ່ມີໂທດປະຫານຊີວິດ ເຫັນວ່າການດໍາເນີນຄະດີຍັງບໍ່ທັນເອົາທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນເຂົ້າຮ່ວມ ຕາມມາດຕາ 71 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຂໍຮື້ຟື້ນຄະດີຄືນໃຫມ່; ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ຈໍາແນກຜູ້ຮ່ວມກັນກະທໍາຜິດ ຕາມມາດຕາ 26 ຂອງປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການລົງໂທດຕໍ່ຈໍາເລີຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການກະທໍາຜິດຕົວຈິງ ແລະ ອື່ນໆ.

Off

Comments are closed.