24th Mar2022

ບ້ານທ່າເດືອສິງຫອມ ເມືອງ ປາກງື່ມສະຫຼູບຂະບວນການວຽງງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ.

by somchan

ບ້ານ ທ່າເດືອສິງຫອມ ເມືອງ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະຫຼູບຂະບວນການວຽງງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວ ບ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ, ໃນທ້າຍວາທິດຜ່ານມານີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ວັນທີ່ 17 – 24 ມີນາ 2022. ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ພັທ ອາທອນ ລິດປັນຍາ ຮອງກອງບັນຊາການເມືອງປາກງື່ມ ມີພະນັກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານ , ປກສກຸ່ມ 03 ບ້ານດົງກະລຶມ , ນາຍບ້ານໆທ່າເດືອສິງຫອມ ພ້ອມດ້ວຍ ປະຊາຊົນພາຍໃນ ບ້ານທ່າເດືອສິງຫອມ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນົບພາລັດ ພິຈິດ ນາຍບ້ານໆທ່າເດື່ອສິງຫອມ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວ ບ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ, ບ້ານທ່າເດືອສິງຫອມ ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມ 53 ໝູ່ບ້ານຂອງເມືອງປາກງື່ມ ທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມ 3 ດົງກະລຶມ ການດຳລົງຊິວິດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍືດຖືອາຊີບທຳການຜະລິດເປັນຕົ້ນຕໍ່, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການເປັນອາຊີບສຳຮອງ. ນອກຈາກນີ້, ແມ່ນພະນັກງານສັງກັດລັດ ແລະ ກໍາມະກອນ ນັບແຕ່ມື້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນເວລາ 10 ວັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານລົງເກັບກຳສະທິຕິ 4 ກຸ່ມວຽກຄື: ວຽກງານວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ, ວຽກງານປັບປຸງ ປກສບ້ານ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ.

ບັນຫາສຳຄັນແມ່ນວຽກງານວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດໄດ້ສຸມໃສ່ກວດການຕິດຕາມປ້ອງກັນເວນຍາມ, ຕິດຕາມແກ້ໄຂໜໍ່ແໜ່ງທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມເຊັ່ນ:ເປົ້າໝາຍຢາເສບຕິດ, ຂີ່ລັກງັບແງ, ອາລະວາດຕີກັນ ແລະອື້ນໆ , ເຊິ່ງໄດ້ປຸກລະດົມໃຫ້ ປະຊາຊົນມີສວ່ນຮ່ວມເປັນເຈົ້າການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ປຸກລະດົມຜູ້ທີ່ມີການພົວພັນກັບຢາເສບຕິດມາສຶກສາອົບຮົມພ້ອມຜູ້ປົກຄອງ , ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານແມ່ນມີສວ່ນຮວ່ມເປັນຢ່າງດີ.

  ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມາດເກັບກຳເປົ້າໝາຍຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດໄດ້ 14 ຄົນ , ຄອບຄົວທີ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ 10 ຄອບຄົວ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຜົນຕີລາຄາ ຄອບຄົວປອດຢາເສບຕິດເທົ່າກັບ 84% , ແລະ ຄອບຄົວປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ 92%.

Off

Comments are closed.