28th Mar2022

ວັນທີ 27 ມີນາ 2022 ລາວມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມ 1,466 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ.

by somda phoneor

ຕາມການລາຍງານຂອງສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2022 ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄດ້ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລວມທັງໝົດ 1,466 ຄົນ, ໃນນີ້ມີຕິດເຊື້ອພາຍໃນ 1,447 ຄົນ, ຕິດເຊື້ອນຳເຂົ້າ 19 ຄົນ , ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 700 ຄົນ, ຮອງລົງມາຄືແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 214 ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 106 ຄົນຕາມລຳດັບ, ມີຜູ້ເສຍຊິວິດຈາກການຕິດເຊື້ອ 1 ຄົນ, ຄື:ແຂວງຄຳມວ່ນ         

ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມທັງໝົດ:167,993 ຄົນ, ເສຍຊິວິດລວມ 655 ຄົນ, ອອກໂຮງໝໍແລ້ວ 282 ຄົນ.

Off

Comments are closed.