20th Apr2022

ເປີດກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

by Peaung Thanonkeo

ກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ສໍາລັບ ກະຊວງ-ອົງ ການອ້ອມຂ້າງສູນ ກາງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ເມສານີ້ ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງພັກ ໂດຍການເປັນ ປະທານຂອງ ສະຫາຍ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ຫົວໜ້າ ອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຂັ້ນສູນກາງ, ມີບັນດາສະຫາຍຮອງປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງ ພັກ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ການກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານ ກວດກາພັກ-ລັດກະຊວງ-ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ບັນດາຄະນະກົມຂອງຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈາກຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມ ສະຫາຍ ວິໄລວັນ ພຸດຕາດຳ ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຄະນະປະຈຳພັກ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ໄດ້ ສະເໜີຮ່າງບົດສະຫລຸບ ຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາແຕ່ປີ 2016 ເຖິງປັດຈຸ ບັນ ແລະ ບາງເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ສຳລັບ ການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2026 ທີ່ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ ປັນຕົ້ນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຄະນະ ກວດກາພັກ-ອົງການກວດກາສັດແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ລີ, ໜ້າທີ່, ສີ, ສອດຄ່ອງກັບການກຳນົດ ໃນກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກວດກາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະນຳກະຊວງ-ອົງການ, ນະຄອນຫລວງ, ແຂວງ ແລະ ຄະນະກວດກາແຕ່ລະຂັ້ນ ດໍາເນີນການຕິດຕາມ, ກວດກາປົກກະຕິ, ກວດກາຕາມຄຳສັ່ງ, ຕາມການສະເໜີຂອງພົນລະເມືອງ, ໃນນັ້ນອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນກວດກາບັນຫາ ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້, ການສໍາຫລວດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ອື່ນໆ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເຖິງປັດຈຸບັນ ສາມາດກວດກາໄດ້ທັງໝົ ດ 4.185 ເປົ້າໝາຍ, ພົບເຫັນຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດ 8.370 ຕື້ກີບ, 50,22 ລ້ານໂດລາ ແລະ 36,89 ລ້ານບາດ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດເກັບກູ້ຄືນມາໃຫ້ລັດໄດ້ 1.782 ຕື້ກີບ, 3,55 ລ້ານໂດລາ ແລະ 11,16 ລ້ານບາດ; ສະພາບໃນການກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການ ສຳນັກງານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ສໍາເລັດແລ້ວ 2.004 ໂຄງການ ໃນຈຳນວນ 5.542 ໂຄງການ, ໄດ້ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ພົບເຫັນການລະເມີດ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມພົວພັນ 1.119 ຄົນ, ໃນນີ້ ມີພະນັກງານລັດ 127 ຄົນ, ຜູ້ປະກອບການ 246 ຄົນ, ປະຊາຊົນ 746 ຄົນ, ຢຶດໄມ້ໄດ້ 11,351,75 ແມັດກ້ອນ ແລະ 33,17 ໂຕນ, ປັບໃໝ່ 22,28 ຕື້ກີບ, ພົບເຫັນການຄ້າງມອບພັນທະ ແລະ ຄ້າງຊຳລະຄ່າໄມ້ໃຫ້ລັດ 121.120.861 ແມັດ ກ້ອນ ມູນຄ່າ 66.57 ຕື້ກີບ ເເລະ 4 87 ລ້ານໂດລາ, ການຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງ-ຄຳສະເໜີຂອງ ພົນລະເມືອງ ທີ່ມີຕໍ່ການຈັດຕັ້ງພັກ, ອົງການບໍລິຫານລັດ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ມາຊິກພັກ ພະນັກງານ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເຖິງປັດຈຸບັນ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຄຳສະເໜີທັງໝົດ 5.568 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ນໍາພາຊີ້ນໍາຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາແກ້ໄຂແລ້ວ 1.685 ສະບັບ, ສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນແກ້ໄຂ 1.911 ສະບັບ, ແຈ້ງຕອບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 204 ສະບັບ, ເກັບມ້ຽນຕິດຕາມ 286 ສະບັບ, ສືບຕໍ່ ຄົ້ນຄວ້າ 1.482 ສະບັບ, ຄຳຮ້ອງ-ຄຳສະເໜີທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນ, ເຮືອນ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ຂະບວນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫລື ການ ປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ, ພ້ອມທັງບັນຫາການລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກ ງານ-ສະມາຊິກພັກ ແລະ ບັນຫາ ອື່ນໆ.

ນອກນີ້, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດແນະນຳຂອງຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກ ສະໄໝທີ XI ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາຂອງພັກ, ຄະນະກວດກາພັກ, ຄະນະວິໄນຂອງພັກແຕ່ລະຂັ້ນ, ເຜີຍແຜ່ ມະຕິຕົກລົງ ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ; ເຜີຍແຜ່ມະຕິຂໍ້ ຕົກລົງ ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງ ວ່າ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

Off

Comments are closed.