25th Apr2022

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສົມທົບກັບ ກໍາມາທິການກົດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ.

by somda phoneor

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຮ່ວມກັບ ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ເມສາ ນີ້, ທີ່ສະໂມສອນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ປອ ພູທອນ ວໍລະເພັດ ຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ພົນຕີ ທອງເຫຼັກ ມັງໜໍ່ເມກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ, ພົຈວ ປອ ມາລາ ວິລະຈິດ ຮອງປະທານກໍາມາທິການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຕ່າງໜ້າຈາກກໍາມາທິການກົດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,ກະຊວງຍຸຕິທໍາ,ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ,ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ,ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງຮ່າງກົດໝາຍຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ສະບັບນີ້ ປະກອບມີ IX ພາກ 9 ໝວດ 67 ມາດຕາ,ຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມ ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ຮັດກຸມ ທາງດ້ານໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນທັງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ສາມາດນໍາເຂົາຜ່ານ ແລະ ຖືກ ຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ ສາມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມີຖຸນາ 2022 ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ສະບັບ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດໃນທົ່ວສັງຄົມ, ທັງເປັນເຄື່ອງມືຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ,ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຈາກອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດ ມີສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຂອງສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

Off

Comments are closed.