09th May2022

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍໄພອັນລາຍຂອງຢາເສບຕິດ ຢູ່ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ.

by somchan

ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ກົມໃຫຍ່ຕຳຫລວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍໄພອັນລາຍຂອງຢາເສບຕິດ ຢູ່ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍການນຳພາຂອງ ພັທ ສົມບັດ ລັດຈະເລີນ ຮອງພະແນກໂຄສະນາ ຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງມີ ອາຈານພົງສະຫວັນ ຮອງຫົວຫນ້າສະຖາບັນພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ພ້ອມດ້ວຍຄູ – ອາຈານ ແລະນັກສືກສາເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.

ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍໄພອັນລາຍຂອງຢາເສບຕິດໃນຄັ້ງນີ້ ພັທ ສົມບັດ ລັດຈະເລີນ ຮອງພະແນກໂຄສະນາ ຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນຮ້າຍ ແລະ ໄພອັນຕະຫລາຍຂອງຢາເສບຕິດ ຕິດພັນກັບປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ເນັ້ນຫນັກໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນກຸ່ມເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຮູ້ໄດ້ເຖີງຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ພ້ອມທັງແນະນຳວິທີຫລີກຫລ່ຽງ ແລະ ປ້ອງກັນໂຕເອງບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນທາດຂອງຢາເສບຕິດ.

ໂອກາດນີ້ ອາຈານ ບົວພາ ສິດທະພອນ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີມຶແຮງງານ ສະຖາບັນພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ:

Off

Comments are closed.