09th May2022

ເມືອງຫົງສາ ຮ່ວມປະຊຸມປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຜ່ານລະບົບວິດີໂອຄອນຟີ ເຣນ.

by somda phoneor

ກອງປະຊຸມປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າ ດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ ຄື: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ຢູ່ຂັ້ນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 06 ພຶດສະພາ ນີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ່ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ, ມີຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການ ເງິນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍທີ່ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງບາງພາກ, ບາງຫມວດ ແລະ ບາງມາດຕາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເຫມາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງປະທານກອງປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ນໍາບາງບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ສອດຄ່ອງ ເພື່ອນໍາໄປສະເຫນີຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

Off

Comments are closed.