12th May2022

ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ຂໍ້ຫາຂົນສົ່ງ ແລະ ມີຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ.

by somchan

ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022 ຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນ ສານປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ທ້າວ ຢາເຊັງ ອາຍຸ 40 ປີ ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານທອງສີ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂໍ້ຫາຂົນສົ່ງ ແລະ ມີຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ ຈຳນວນ 20 ມັດ ເທົ່າກັບ 40.000 ເມັດ ນ້ຳໝັກ 4 ກິໂລກຣາມ.

ທ້າວ ຢາເຊັງ ໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກັກຕົວໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2020 ຢູ່ເສັ້ນທາງເຂດບ້ານມົກແຄໃຫຍ່ ເມືອງປາກແບງ ໃນຄະນະທີ່ກຳລັງຂັບຂີ່ລົດຈັກ  ເພື່ອຂົນເອົາຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າຈຳນວນ 20 ມັດ ເທົ່າກັບ 40.000 ເມັດ ນ້ຳໜັກ 4 ກິໂລກຣາມ ມາຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍມີຈຸດໝາຍປາຍທາງແມ່ນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຕ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສາມາດກວດພົບ ແລະ ກັກຕົວໄດ້ກ່ອນ.

ຜ່ານການພິຈາລະນາຂອງສານເຫັນວ່າ ທ້າວ ຢາເຊັງ ແມ່ນມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 315 ວັກ 4 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດປະທານຊີວິດ.

 

Off

Comments are closed.