10th Jun2022

ລັດຖະບານສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍມາດຕະການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສາເຫດຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້.

by somchan

ພາຍຫຼັງປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເລີ່ມ ແຕ່ທ້າຍປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ສະພາບການເໜັງຕີງແຮງຂອງຄ່າເງິນຂອງຫຼາຍປະເທດຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດໂລກ ສົມທົບກັບປັດໄຈພາຍໃນປະເທດເຮົາເອງທີ່ຕິດພັນກັບພື້ນຖານໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ, ພຶດຕິກໍາ ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງຄົນໃນສັງຄົມລາວໃນການນໍາໃຊ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ຄ່າເງິນກີບ ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ສະພາບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ ໄດ້ມີລັກສະນະຜ່ອນຄາຍລົງ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ຄ່ອຍເລີ່ມຟື້ນຕົວດີຂຶ້ນ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ່າເງິນກີບກໍຄືອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານໂດຍໄດ້ອ່ອນຄ່າ 18,36% ທຽບກັບ ເງິນໂດລາ ແລະ 9,4% ທຽບກັບເງິນບາດ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ ກັນຂອງປີຜ່ານມາ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນພຶດ​ສະ​ພາ ປີ 2022 ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນພຶດ​ສະ​ພາ 2022 ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 12,8% ເມື່ອທຽບປີຕໍ່ປີ ຫຼື ທຽບໃສ່ເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຄືເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2021 ແມ່ນ 3,5% ແລະ ສະເລ່ຍໄລຍະ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ລະດັບ 9,0% ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສູງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສູງທີ່ສຸດໃນຮອບ 15 ປີ. ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງປັດໄຈ ແລະ ສາເຫດຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນພຶດ​ສະ​ພາ 2022 ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງຢູ່ບາງປະເທດ​ ທີ່ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນກະທົບຕໍ່ການສະໜອງນໍ້າມັນໃນໂລກບໍ່ພຽງພໍ, ເຮັດ​ໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດໂລກຖີບໂຕຂຶ້ນສູງ; ສະເພາະຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມານີ້ ເຮົາໄດ້ປັບລາຄານໍ້າມັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ຄັ້ງ ທຽບໃສ່ລາຄາໄລຍະດຽວກັນກັບປີຜ່ານມາ ແມ່ນສູງເຖິງ 92,6%, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນໄດ້ກະທົບຢ່າງໜັກ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເປັນປັດໄຈການຜະລິດ​ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ; ນອກນີ້, ການສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໃນເດືອນພຶດສະພາ ໄດ້ກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍກົງ ​ເຮັດໃຫ້​ລາ​ຄາສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ; ສ່ວນຜົນຂອງການຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ກໍໄດ້ກະທົບທາງອ້ອມ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງຂຶ້ນ, ຄ່າຄອງຊີບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍໄດ້ກະທົບໃຫ້ທຸກໝວດສິນຄ້າມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສູງຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.

ຍ້ອນສະພາບປັດໄຈພາຍນອກທີ່ຍັງຜັນຜວນ ແລະ ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສູງ ເປັນຕົ້ນການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຄໍາ, ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດສາກົນທີ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 65,17% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາສົມທົບກັບທ່າອ່ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດສໍາຄັນຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ທີ່ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດສູງຂຶ້ນ. ບັນຫາສໍາຄັນອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງພວກເຮົາມີການເໜັງຕີງແຮງ ແລະ ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງລະບົບທະນາຄານ ແລະ ຂອງຕະຫຼາດນອກລະບົບ ແມ່ນຍ້ອນສະຕິຕໍ່ກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນນິຕິບຸກຄົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍໃນສັງຄົມ ຍັງບໍ່ສູງ; ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍ່ທັນກົມກຽວເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ; ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດລວມທັງການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍເຮັດໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານໜ້ອຍກວ່າທີ່ຄວນຈະເປັນ; ພາໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບທະນາຄານຫຼຸດລົງໃນສະພາບທີ່ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂົ້າທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຫຼາຍ.​

ນອກຈາກຜົນກະທົບຈາກປັດໄຈພາຍນອກ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງລະດັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດພວກເຮົາທີ່ຍັງສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນ, ການປະຕິບັດ ລະບຽບກົດໝາຍຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ທັນຮັດກຸມຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ; ການເໜັງຕີງຂອງຄ່າເງິນກີບຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍຈາກຈິດຕະສາດຂອງປະຊາຊົນໃນສັງຄົມເຮົາທີ່ກໍາລັງແຕກຕື່ນຍ້ອນມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍເກີນເຫດຕໍ່ສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສາກົນ ແລະ ຕໍ່ບາງສະພາບປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມເປັນຕົ້ນການປະກາດອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນ ຕາແບບບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍໃນແຕ່ລະວັນທີ່ໄດ້ເປັນການຖ່ວງດຶງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະກຸນເງິນຂອງຊາດ ຕໍ່ຄວາມເປັນຊາດໃຫ້ຕໍ່າລົງ. ປະກົດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຮັດ ໃຫ້ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ ໄດ້ເໜັງຕີງແຮງ ໃນທິດທາງອ່ອນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າລະດັບດຸນຍະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ທີ່ຄວນຈະເປັນ. ການອ່ອນຄ່າແຮງ ແລະ ໄວຂອງຄ່າເງິນກີບເກີນລະດັບທີ່ຄວນຈະເປັນ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດກໍຄືພາກເອກະຊົນ ແລະ ກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນສູງຂອງລາຄາສິນຄ້າ, ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ ຍັງຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ທັນຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິຄືດັ່ງປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຍົກສູງສະຕິຕໍ່ລະບຽບ ກົດໝາຍ, ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ບໍ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ບໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແບບບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ຈະເປັນການສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຕໍ່ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ; ເຊີດຊູນໍ້າໃຈຊາດ ສົ່ງເສີມການຜະລິດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງຊາດ, ອຸດໜູນຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກຊົມໃຊ້ສິນຄ້າການບໍລິການທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຟູມເຟືອຍເພື່ອຊ່ວຍກັນປະຢັດລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າປະເທດ ເຂົ້າລະບົບທະນາຄານ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງຊາດເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.​

 

Off

Comments are closed.