13th Jun2022

5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ກະຊວງການເງິນ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 10 ພັນຕື້ກວ່າກີບ.

by somda phoneor

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ກະຊວງການເງິນສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 10.633 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 33% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 23% ເປັນເງິນ,ເທົ່າກັບ 2.037 ຕື້ກວ່າກີບ. ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 13.492 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 42% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 22% ເປັນເງິນເທົ່າກັບ 2.265 ຕື້ກວ່າກີບ. ສໍາລັບລາຍຮັບ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 18.101 ຕື້ກີບ, ຄາດຄະເນລາຍຮັບໝົດປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ຈຳນວນ 31.593 ຕື້ກີບ; ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພາຍໃນ 29.133 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ລາຍຮັບຊ່ວຍ ເຫລືອລ້າ 2.460 ຕື້ກີບ.


ສຳລັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 8.849 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 27% ຂອງແຜນປີ. ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໝົດປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນບູລີມະສິດຕົ້ນຕໍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ ທີ່ສະພາຮັບຮອງສູງສຸດບໍ່ເກີນ 34.691 ຕື້ກວ່າກີບ. ສ່ວນການຊຳລະໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແຜນຊຳລະໜີ້ສິນພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປີ 2022 ມີຈຳ ນວນທັງໝົດ 7.157 ຕື້ກີບ ແລະ 1.598 ລ້ານໂດລາ,ມາຮອດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຄື: ໜີ້ສິນພາຍໃນຊໍາລະແລ້ວ 1.619 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 24% ຂອງແຜນການປີ,ໃນນີ້ ຕົ້ນທຶນພັນທະບັດ ຊຳລະແລ້ວ 1.381 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27% ຂອງແຜນການປີ; ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ຊຳລະແລ້ວ 238 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 15% ຂອງແຜນການປີ.ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດດ້ວຍການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານ ວົງເງິນ 10 ພັນຕື້ກີບສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 9.577 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 95% ຂອງແຜນການ,ໃນນັ້ນ ພັນທະບັດອວ່າຍໜີ້ສາມແຈ ປະ ຕິບັດໄດ້ 3.818 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 93% ຂອງແຜນການ ແລະ ພັນທະບັດຊໍາລະໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຕິບັດໄດ້ 5.759 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 97% ຂອງແຜນ ການ ແລະ ຍັງມີຍອດເຫລືອ 423 ຕື້ກີບ,ໃນນັ້ນ: ພັນທະບັດອວ່າຍໜີ້ສາມແຈ 264 ຕື້ກີບ ແລະ ພັນທະບັດຊຳລະໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 159 ຕື້ກີບ.
ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຊຳ ລະແລ້ວ 137,90 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 8% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ ຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ ຊຳລະແລ້ວ 81,72 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 6,%ຂອງແຜນການປີ,ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ຊຳລະແລ້ວ 56,17 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າ ກັບ 13% ຂອງແຜນການປີ.
ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງການເງິນ ຈະພະຍາຍາມບໍລິຫານໜີ້ສິນສາທາລະນະ ໂດຍສະເພາະ ແຜນການຊຳລະໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນ 7 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ຈະປະຄັບປະຄອງການແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາທາລະນະ ໃຫ້ຮັບປະ ກັນປະຕິບັດໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ປະເທດຕົກເປັນປະເທດບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ສິນໄດ້.
ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ດຳເນີນໃນສະພາບ ການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ທີ່ສະສົມມາຍາວນານ, ບັນຫາໜີ້ສິນສາທາລະນະທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງສົມຄວນ ແລະ ສະ ພາບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ແກ່ຍາວ ບວກກັບສະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຜັນແປໄປຢ່າງສະລັບສັບຊ້ອນ ທີ່ພາໃຫ້ສະພາບລາຄາພະລັງ ງານ ມີການເໜັງຕີງແຮງ, ໄພເງິນເຟີ້ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ,ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິ ການເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນຮອບຫລາຍສິບປີ, ມີຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ແຜນພັດທະ ນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສປປ ລາວ ຍັງມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ແລະກາລະໂອກາດຈຳນວນໜຶ່ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະ ກິດ-ການເງິນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນມາດຕະການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນທ້າຍປີ 2021 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ລື່ນແຜນການ ໃນປີ 2021 ເຮັດໃຫ້ການຮັບມື ກໍຄື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ຮັບຜົນເປັນຈິງຫລາຍດ້ານ.

Off

Comments are closed.