22nd Jun2022

ຊີ້ແຈງອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຕິດພັນກັບຂະແໜງການຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບ.

by somda phoneor

ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍາເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະການໂຄສະນາຜົນຮ້າຍ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍຂອງຢາເສບຕິດ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ວິທີການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕ້ານຢາເສບຕິດ ລວມເຖິງວຽກງານສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ. ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

ຈາກນັ້ນ ດຣ ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ທີ່ຕິດພັນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ອີງໃສ່ 7 ວຽກງານຈຸດສຸມໃນນີ້ລວມມີວຽກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ, ການຕິດຕາມພາຍຫຼັງມີການຟື້ນຟູລະບົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລວມເຖິງຂໍ້ສະດວກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.

Comments are closed.