23rd Jun2022

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີປົກຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນຂອງລັດ.

by somda phoneor

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-24 ມິຖຸນາ 2022 ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຈັດ “ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີປົກຄອງ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນຂອງລັດ” ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມເມືອງແທ໋ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຂວາງ ທະວີສັກ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຊີນເອົາຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການທະຫານ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກການຕ່າງໆພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ, ປະທານສະຫະພັນກຳມະບານ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ, ຮອງຫົວໜ້າກວດກາພັກ-ລັດ, ຫົວໜ້າພະແນກການຕ່າງປະເທດ, ບັນດາເຈົ້າເມືອງທັງໝົດ 09 ເມືອງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະທານສານປະຊາຊົນພາກກາງ, ປະທານສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາປະທານສານ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນາຍບ້ານບາງບ້ານ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຂົ້າຮ່ວມ. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການດໍາເນີນຄະດີປົກຄອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນຂອງລັດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄະດີປົກຄອງນັ້ນ ຖືວ່າເປັນຄະດີທີ່ມີຈຸດພິເສດຫຼາຍດ້ານ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພຽງແຕ່ 03 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ຮັບຄະດີປົກຄອງ  ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມາພິຈາລະນາ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຈຳເປັນທີ່ສຸດ ໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການດໍາເນີນຄະດີປົກຄອງ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງລັດ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີປົກຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA).

Comments are closed.