23rd Jun2022

ການສືບສວນ-ສອບສວນ ດຳເນີນໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ.

by somda phoneor

ພົຕ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍຫຼ້າມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ ໄດ້ຊີ້ແຈງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX. ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ ນີ້ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບວ່າ:

ການປະສານສົມທົບລະຫ່ວາງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແມ່ນປະຕບັດເປັນປົກກະຕິ ນັບແຕ່ບາດກ້າວການເລີ່ມຕົ້ນອອກຄຳສັ່ງການສືບສວນ, ການກັກຕົວ, ການຈັບຕົວ ແລະການຂໍຄຳສັ່ງການກັກຂັງພາງລວມທັງການກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານໃນກໍລະນີຈຳເປັນແລະຮີບດ່ວນ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມານັບແຕ່ປີ 2021 ຫາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ມີຄະດີເກີດຂຶ້ນ 7,948 ລາຍ, ສາມາດມ້າງຄະດີໄດ້ 5,743 ລາຍ, ຜູ້ຖຶກຫາ 8,901 ຄົນ, ຍິງ 882 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 175 ຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ, ສາມາດດຳເນີນຄະດີສຳເລັດ 5,656 ລາຍ, ຜູ້ຖືກຫາ 7,708 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 178 ຄົນ.

Comments are closed.