23rd Jun2022

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ.

by somda phoneor

ຫ້ອງການກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ ແລະ ການຮ່າງເອກະສານທາງການ ໃນວັນທີ 23 ມີຖຸນາ 2022 ນີ້ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ພັອ ດວງຕາ ສຸວັນນະລາດ ຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີ ພັທ ນີວອນ ບຸນວັນມາ ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ປກສ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ອ້ອມຂ້າງກົມໃຫຍ່ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ພັທ ນີວອນ ບຸນວັນມາ ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ປກສ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ  ໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ ແລະ ການຮ່າງເອກະສານທາງການ ໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານຂອງວຽກງານ ການສ້າງເອກະສານພາຍໃນກົມໃຫຍ່ການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ນອກຈາກນີ້ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກກົດຫມາຍຂອງລັດ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງໃນການສ້າງເອກະສານ, ເຮັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າເກັບກໍາຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂັ້ນນໍາຕົກລົງບັນຫາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນຖານະເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະພັກ – ຄະນະບັນຊາຂັ້ນຂອງຕົນ ເອກະສານທີ່ນໍາມາເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການປະກາດໃຊ້ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ, ອົງປະກອບເອກະສານຄັດຕິດຄ່າແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍ ວ່າ ດ້ວຍເອກະສານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 

Off

Comments are closed.