23rd Jun2022

ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂແຮງງານທີ່ກັບຄືນມາແຕ່ຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂື້ນ.

by somda phoneor

ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວທີ່ຍັງຫວ່າງງານ ໂດຍສະເພາະແຮງງານທີ່ກັບຄືນມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍສຳຄັນ ທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂື້ນ.

ໃນໂອກາດລາຍງາຍຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຖິງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າສູ່ລ່ວງເລີກເທົ່າທີ່ຄວນ, ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດອີກຄັ້ງ, ໃນນີ້ສ່ວນໜຶ່ງກັບໄປເຮັດວຽກໃນຮູບແບບເກົ່າຄື: ໄປເຮັດວຽກງານແບບຜິດກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກເອົາປຽບທາງດ້ານແຮງງານ.

Comments are closed.