23rd Jun2022

ກະຊວງການເງີນພວມເລັ່ງແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ.

by somda phoneor

ກະຊວງການເງີນພວມເລັ່ງແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂື້ນໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍບັນຫາທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຕັ້ງຂໍ້ຊັກຖາມຕໍ່ກະຊວງການເງີນ, ເພື່ອໃຫ້ເລັ່ງແກ້ໄຂເພາະເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍມາດຕະການເປັນຊ່ວງທີ່ຮົ່ວໄຫຼໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ ບັນຫານີ້ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້ວ່າ: ຄວາມຈິງແລ້ວບັນຫານີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນສະເພາະໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ ແຕ່ມັນເກີດຂື້ນມາແຕ່ດົນແລ້ວ ຜ່ານການປະເມີນເບິ່ງລະບົບແລ້ວເຫັນວ່າ ມັນເກີດຂື້ນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຮັບເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະນັບແຕ່ປີ 2008-2012, ເວລານັ້ນ ໂກຕ້າຮັບເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ໃນຂະແໜງການເງີນປີໜື່ງ 400-500 ຄົນ ແລະ ເຂົ້າມາໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງແຕ່ຢ່າງໃດ, ເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາ, ຖ້າຫາກຈະໃຊ້ເວລາແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ໂດຍໄວແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ, ອີກດ້ານໜຶ່ງຢູ່ລາວເຮົາຍັງບໍ່ມີໂຮງຮຽນພາສີອາກອນ ແຕ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການເງີນແມ່ນຮຽນຈົບມາເກືອບທຸກສາຂາວິຊາ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ ກະຊວງການເງີນ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈອອກລະບຽບການ ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ອອກມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງງານ ລວມມີ 3 ຂົງເຂດ.

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ ຍັງໄດ້ຂໍໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດຊ່ວຍຕິດຕາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນີ້ ເພາະເປັນການທົດລອງເທື່ອທຳອິດຂອງກະຊວງການເງີນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອອຸດຕັນຊ່ອງວ່າງຂອງການຮົ້ວໄຫຼໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຂະແໜງການເງີນສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວດັ່ງທີ່ເຄີຍເກີດຂື້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

Comments are closed.