23rd Jun2022

ສສຊ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ.

by Peaung Thanonkeo

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 9 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ມີຖຸນາ ນີ້ ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດີນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ. ທີ່ສະເໜີໂດຍທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊີ່ງ ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບການຈັດຕັ້ງ 4 ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຕົວຈິງ ແລະ ທິດໃນການປັບປຸງ ແກ້ໄຂນັບທັງກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ; ເປັນຕົ້ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດີນ ສະບັບທຳອິດປະກາດໃຊ້ໃນປີ 1997 ປະກອບມີ 6 ພາກ 4 ໜວດ 86 ມາດຕາ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໄດ້ປັບປຸງສອງຄັ້ງ ຄື:ຄັ້ງທີ 1 ປັບປຸງປີ 2003 ເຊີ່ງໄດ້ປັບປຸງໂຄງການປະກອບມີ 6 ພາກ, 4 ໝວດ 87ມາດຕາ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2019 ໄດ້ປັບປຸງໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນໃຫ້ລະອຽດຮັດກຸ່ມຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເຊີ່ງປະກອບມີ 15 ພາກ 30 ໜວດ 188 ມາດຕາ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ທຳອິດໃນປີ 1988 ປະກອບມີ 4 ໝວດ 32 ມາດຕາ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ມີການປັບປຸງເຖີງ 5 ຄັ້ງ. ຄັ້ງທີ 1 ປີ 1994, ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2004, ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2009, ຄັ້ງທີ 4 ປີ 2016 ແລະ ປັບປຸງຄັ້ງທີ 5 ແມ່ນ 2019. ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ປີ 2002 ປະກອບມີ 7 ໝວດ 32 ມາດຕາ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການປັບປຸງ 1 ຄັ້ງ ໃນປີ 2012 ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອໃນມີຄວາມລະອຽດຄົບຖ້ວນ ສົມບູນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເຊີ່ງປະກອບມີ 10 ພາກ 7 ໝວດ 74 ມາດຕາ ເຊີ່ງບາງກົດໝາຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

ພາຍຫຼັງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບສຳເລັດແລ້ວ ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ່າງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ເຊີ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

ຈາກນັ້ນ ທ່ນ ສອນໄຊ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດ.

Comments are closed.