24th Jun2022

ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ2 ຫາກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ3

by Peaung Thanonkeo

ໃນວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ IX, ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນານີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຫາກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ແລະ ແຜນການຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX , ຜົນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດໃນຕໍ່ໜ້າ, ເຊີ່ງລາຍງານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານກ່າວວ່າ: ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບກະຊວງອົງການກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດພາລະບົດບາດນິຕິບັນຍັດ ສຳເລັດການຮຽບຮຽງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 9 ຈຳນວນ 11 ສະບັບ, ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບລັດຖະບານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍປະຈຳປີ 2022, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ໂດຍຜ່ານກົນໄກດຳເນີນກອງປະຊຸມວິສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ປັບປຸງກົນໄກຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳໄປພ້ອມກັບການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ 695 ເລື່ອງ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ 113 ເລື່ອງ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ປະຊາຊົນ 132 ຄັ້ງ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມທີ່ຜ່ານສາຍດ່ວນຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຈໍານວນ 232 ຫົວຂໍ້ ແລະ ໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 25 ພາກສ່ວນ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາແກ້ໄຂ.

ພ້ອມນີ້ທ່ານຍັງໄດ້ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ.

ຫຼັງຈາກນັ້້ນປະທານກອງປະຊຸມກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນ ເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງກໍໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.

Off

Comments are closed.