08th Jan2016

ກະຊວງ ປກສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

by somchan

ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງຮ່າງກົດໝາຍຂອງກະຊວງ ປກສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ, ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະຫວ່າງວັນທີ 6-7 ມັງກອນ 2016ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງສຈ ດາວອນ ຫວ່າງວິຈິດ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ພົຈວ ສິນທະວົງ ໄຊຍະກອນ ລັດຖະມົນຕີ ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ ປກສ ທັງເປັນຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ຂອງກະຊວງ ປກສ, ເຂົ້າຮ່ວມມີຄະນະກຳມະທິການກົດໝາຍ, ກຳມະທິການ ປກຊ-ປກສ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງຮ່າງກົດໝາຍກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງຄືນບັນດາເນື້ອໃນ ແລະ ບາງມາດຕາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດເຊັ່ນປັບປຸງມາດຕາ 9 ກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງການຄ້າມະນຸດ, ມາດຕາ 13 ຜົນກະທົບຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ມາດຕາ 37 ການກຳນົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ເຊິ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດແມ່ນໄດ້ຖືກຮອງຮັບເອົາແລ້ວຈາກກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ 10ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 7 ແລະໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຂຈະປັບປຸງເນື້ອໃນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນຈະນຳສະເໜີຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດອອກມະຕິຕົກລົງເອົາແລະ ນຳສະເໜີປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດໃຊ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

 

Off

Comments are closed.