29th Jun2022

ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

by Peaung Thanonkeo

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີIX ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນານີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບປັບປຸງ, ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ, ໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງກົດ ໝາຍ ແລະຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ, ກົດໝາຍສະບັບປະຈຸບັນມີ XI ພາກ ແລະ 55 ມາດຕາ ຮ່າງກົດໝາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ປະກອບມີ XI ພາກ, 5 ໝວດ ແລະ 72 ມາດຕາ ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ກົດໝາຍ ຈາກ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເປັນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ສົ່ງເສີມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ການປັບປຸງເນື້ອໃນ ແມ່ນໄດ້ຕັດ ອອກຈຳນວນ 6 ມາດຕາ, ປັບປຸງເນື້ອໃນ 30 ມາດຕາ ແລະ ສ້າງໃໝ່ 23 ມາດຕາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນປະທານກອງປະຊຸມກໍໄດ້ມີຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ

ຈາກນັ້ນບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງກໍໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ.

Off

Comments are closed.