04th Aug2022

ເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ ໃຫ້ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ສັບພະວິຊາ

by Peaung Thanonkeo

ຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ສົມທັບກັບກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ, ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດກະຊວງ ປກສ ລົງໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍໄພອັນຕະລາຍຂອງຢາເສບຕິດ ໃຫ້ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຢູ່ວິທະຍາໄລ ສັບພະວິຊາໃນວັນທີ 3 ສີງຫາ 2022 ນີ້ ໂດຍການນຳພາຂອງ ພັທ ໄຊຍະມົງຄຸນ ສຸລິຍະ ຫົວຫນ້າພະແນກໂຄສະນາ ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາດສບຕິດ  ມີ ທ່ານ ວິໄລພອນ ພົມມະຫາໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ສັບພະວິຊາ ພ້ອມດ້ວຍຄູ – ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ

ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການໂຄສະນາ ທັງນີ້ກໍເພື່ອປູກຈຶດສຳນືກໃຫ້ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເຖິງຜົນຮ້າຍໄພອັນຕະລາຍຂອງຢາເສບຕິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຮັບຮູ້ບັນດານິຕິກໍາ, ຂໍ້ຫ້າມ, ໂທດໃນການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດຕໍ່ຜູ້ເສບຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ ໃຊ້ຄວາມຮຸ້ນແຮງຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນ; ຜົນຮ້າຍຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຊື້-ຂາຍ, ຈໍາໜ່າຍ, ຄອບຄອງ, ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຢາເສບຕິດຈະ ຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ

ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ວິໄລພອນ ພົມມະຫາໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ສັບພະວິຊາ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້

Comments are closed.