11th Aug2022

ກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມມິດຕະພາບ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ

by Peaung Thanonkeo

ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022 ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  ພົທ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ທ່ານ ເສີນ ຈີ່ໝິນ ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມມິດຕະພາບ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ຜ່ານລະບົບທາງໄກ. ກອງປະຊຸມພົບປະດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ “ຫຼຽນຢູນກາງ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ມີແຜນຈະຈັດໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2022 ນີ້, ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍຄັ້ງນີ້ແມ່ນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮູບແບບເວລາປະຊຸມ ຫຼຽນຢູນກາງ ໂດຍໃຫ້ສະມາຄົມສົ່ງເສີມ ມິດຕະພາບ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ເປັນເຈົ້າການກະກຽມບັນດາໜ້າວຽກດ້ານຕ່າງໆໃນການຈັດກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມ ຫຼຽນຢູນກາງ ເປັນເວທີປະຊຸມທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນເວທີທີ່ລວມເອົາພາກລັດ, ທຸລະກິດ, ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຂົ້າຮ່ວມ ແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການພັດທະນາ, ເວທີປຶກສາຫາລື ຫຼຽນຢູນກາງ ແມ່ນເວທີປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນການຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນໂດຍເນັ້ນໜັກ “ການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພຮັບປະກັນໃນການພັດທະນາ” ຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2015 ໂດຍແມ່ນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ສປ ຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບ ມີຕົວແທນຈາກທັງໝົດ 5 ທະວີບ, ມີ 62 ປະເທດ. ກົນໄກກອງ ປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເວທີແລກປ່ຽນທັດສະນະ ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບລະຫວ່າງປະເທດ.

Off

Comments are closed.