12th Aug2022

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄວໜຸ່ມສາກົນ.

by somda phoneor

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄວໜຸ່ມສາກົນ ປະຈໍາປີ 2022, ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຄົນທຸກຮຸ່ນ-ການສ້າງໂລກສຳລັບຄົນທຸກເພດໄວ ໄດ້ຈັດໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ນີ້ ໂດຍມີ ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ, ປະທານສູນການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນາທຳເດັກ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມກະຊວງ, ອົງການ, ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາສະມາຄົມ, ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄວໜຸ່ມສາກົນໃນປີນີ້ ແມ່ນມີຫຼາຍພາກສ່ວນປະກອບສ່ວນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດແຕ່ລະກິດກໍາຕ່າງໆໃນງານຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນການສ້າງເວທີໃຫ້ໄວໜຸ່ມໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ, ເປັນເວທີໃນການພົບປະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໂດຍການບໍລິຈາກເລືອດ, ບໍລິຈາກວັດຖຸສິ່ງຂອງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນ ແລະ ເປັນການຫັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີກັບທຸກກຸ່ມຄົນ, ທຸກເພດທຸກໄວ, ດັ່ງຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ: “ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຄົນທຸກຮຸ່ນ-ການສ້າງໂລກສໍາລັບຄົນທຸກເພດໄວ”,  ປັດຈຸບັນນີ້ມີຊາວໜຸ່ມໃນທົ່ວໂລກທັງໝົດ 1,2 ຕື້ຄົນ ໃນເກນ ອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີກວມເອົາ 16 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາກອນໂລກ, ຄາດວ່າຮອດປີ 2030 ຈໍານວນຊາວໜຸ່ມ ຈະເພີ່ມຂື້ນ 7 ສ່ວນ ຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນໂລກ.

ສຳລັບຢູ່ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາປັດຈຸບັນແມ່ນຈຳນວນ ຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ ໃນເກນອາຍຸ 15-35 ປີ ກວມເອົາ 60 ກວ່າ ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນກຳລັງຕົ້ນຕໍໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ພວກເຮົາໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກຮອບດ້ານເພື່ອໃຫ້ໄວໜຸ່ມລາວເປັນຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໄວໜຸ່ມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄືອນໄຫວທຸກຂົງເຂດວຽກງານ

Off

Comments are closed.