19th Aug2022

ພິທີປະດັບຫຼຽນກາມິດຕະພາບ ໃຫ້ອົງການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ

by Peaung Thanonkeo

ພິທີປະດັບຫຼຽນກາມິດຕະພາບ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ອົງການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ ນີ້ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ວັນສີ ກົວມົວ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ວັດຖະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທຽວ ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ສະຖາບັນອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ອົງການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັດ ຄຳຟອງ ຫົວໜ້າກົມວັນນະຄະດີ ແລະ ພີມຈຳໜ່າຍ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສະຫຼູບລາຍງານຜົນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງເຮືອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເພື່ອວັດທະນາທຳ ແລະ ການສືກສາໂດຍສົມທົບການພົວພັນຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ ທາງດ້ານທືນຮ່ອນອັນຫຼວງຫຼາຍ ລວມທັງການສະໜອງອາຄານສະຖານທີ່ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກຳການຮຽນການສອນສຳລັບເດັກ ,ເຮັດໃຫ້ສູນວັດທະນາທຳເດັກໃນແຫຼ່ງບໍລິການ ສາທາລະນະທາງດ້ານວັດທະນາທຳໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນອານາຄົດຂອງຊາດ ຮັກວັດທະນາທຳ ແລະ ຄຸນຄ່າວັດທະນາທຳ ສ້າງໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີອຸດົມການ ແລະ ຄ່ານິຍົມທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເດີນຕາມແນວທາງວັດທະນາທຳ,ສ້າງໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີແນວຄິດອຸດົມການ ແລະ ຄຳນິຍົມທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເດີນຕາມແນວທາງວັດທະນາທຳຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວເຊີ່ງຕະຫຼອດໄລຍະ 20 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ສູນວັດທະນາທຳເດັກນ້ອຍຢູ່ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮັບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດສອງລ້ານກ່ວາໂດລາ. ມາຮອດປະຈຸບັນສູນວັດທະນາທຳເດັກນ້ອຍສູນກາງ ໄດ້ຫັນໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານມະຫາພາກທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອສຸກຍູ້ການສົ່ງເສີມ ສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍ ໃນການຂະຫຍາຍສູນວັດທະນາທຳເດັກນ້ອຍລົງສູ່ຕົວເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້ ຍັງໄດ້ປະດັບຫຼຽນກາມິດຕະພາບໂດຍການໃຫ້ກຽດປະດັບແມ່ນ ທ່ານ ວັນສີ ກົ່ວມົວ ຮອງລັດຖະມົນຕີຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໃຫ້ກຽດຮັບແມ່ນ ທ່ານ ທາມາລິ ຄິໂຢຕະກະ ອຳນວຍການອົງການພັດທະນາເດັກນ້ອຍລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ

Off

Comments are closed.