01st Sep2022

ເຈົ້ານະຄອນຫລວງພະບາງຊີ້ແຈງ 3 ສາເຫດທີ່ການຊ່ວງເຮືອປະຈໍາປີ ພສ 2565 ບໍ່ມີການຊີງຊະນະເລີດ

by Peaung Thanonkeo

ທ່ານ ວຽງທອງ ຫັດສະຈັນ ເຈົ້ານະຄອນຫລວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຊີ້ແຈງໃນຕອນແລງ ວັນທີ 31 ສິງຫາ 2022 ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຫາງສຽງສັງຄົມ ຕໍ່ການຊ່ວງເຮືອປະຈໍາປີ ພສ 2565 ໂອກາດບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ທີ່ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດ ເຊິ່ງເປັນການພົບກັນລະຫວ່າງ ເຮືອຊ່ວງຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ບໍລິສັດແສງເພັດເກັບກູ້ລະເບີດ ກັບ ເຮືອຊ່ວງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ບໍລິສັດ ພັນທະມິດກຣຸບ.

ທ່ານ ວຽງທອງ ຫັດສະຈັນ ກ່າວວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຊ່ວງເຮືອປະຈໍາປີ ພສ 2565 ຢູ່ນະຄອນຫລວງພະບາງ ບໍ່ມີການຊີງຊະນະເລີດ ມີ 3 ສາເຫດຄື: ສາເຫດທີໜຶ່ງຍ້ອນວ່າ ເຮືອຄູ່ຊີງຊະນະເລີດທັງສອງລຳ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນມາກ່ອນການແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດ ເຮັດໃຫ້ເວລາຈະອອກຈາກຈຸດປ່ອຍເຮືອ ບາງຄັ້ງມີລຳໜຶ່ງອອກ ບາງລຳບໍ່ຍອມອອກ;  ສາເຫດທີສອງ ນັກກິລາເຮືອຊ່ວງທັງສອງລຳ ຂາດຈັນຍາບັນຂອງນັກກິລາ ໂດຍບໍ່ຄິດວ່າທຸກຄົນທີ່ຊົມຢູ່ສອງຟັ່ງນ້ຳຄານ ແລະ ຊົມຜ່ານການຖ່າຍທອດສົດ ຖ້າຊົມຖ້າເຊຍການຊ່ວງເຮືອຄູ່ຊີງຊະນະເລີດ ແລະ ສາເຫດທີສາມ ຍ້ອນກຳມະການ ດຳເນີນການກວດກາເຕັກນິກບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ບໍ່ເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່. ສ່ວນບັນຫາທີ່ປີ່ນອ້ອມແມ່ນເວລາດຳເນີນການແຂ່ງຂັນ ຍັງມີຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮືອຊ່ວງ ນຳໃຊ້ເຮືອຈັກ ແລ່ນໄປ-ມາ ໃນສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ, ພ້ອມນີ້ ການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະລ່ອງໃຊ້ເວລາແກ່ຍາວ ເຮັດໃຫ້ນັກກິລາບໍ່ມີສະມາທິໃນການແຂ່ງຂັນ.

ທ່ານ ວຽງທອງ ຫັນສະຈັນ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ຕໍ່ກັບບັນຫາຫາງສຽງສັງຄົມທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫລວງພະບາງ ໄດ້ເຮັດໜັງສືແຈ້ງເຊີນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າມາປຶກສາຫາລືຊອກຫາສາເຫດຕົວຈິງ ໂດຍໄດ້ຮັບໜັງສືແຈ້ງຕອບຈາກທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ສາມາດສະຫລຸບບັນຫາລວມຕົວຈິງ ແມ່ນເຮືອຊ່ວງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ສະລະສິດເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດ ຍ້ອນສະພາບເຮືອມີບັນຫາຕິດຂັດ, ຄະນະກຳມະການຈຶ່ງຕັດສິນໃຫ້ເຮືອຊ່ວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ບໍລິສັດແສງເພັດ ເກັບກູ້ລະເບີດ ໄດ້ຄອງຊະນະເລີດ.

ໂອກາດນີ້, ເຈົ້ານະຄອນຫລວງພະບາງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈທີ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ໄດ້ສົ່ງຄຳຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ການຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອ ຢູ່ນະຄອນຫລວງພະບາງ ໃນປີນີ້, ທຸກບັນຫາຄົງຄ້າງ ອົງການປົກນະຄອນຫລວງພະບາງ ຂໍຮັບເອົາທຸກບັນຫາ ເພື່ອສືບຕໍ່ຊີ້ນຳຄະນະກຳມະການຈັດການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດງານບຸນໃນປີຕໍ່ໄປ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

Off

Comments are closed.