07th Sep2022

ກະຊວງປ້ອວິທະຍາຄານສັນບານປະຊາຊົນງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໄດ້ສະຫຼຸບກາຮຽນ-ການສອນ ໃນສົກຮຽນປີ 2021-2022

by Peaung Thanonkeo

ໃນວັນທີ່ 6 ກັນຍາ 2022 ນີ້, ກະຊວງປ້ອວິທະຍາຄານສັນບານປະຊາຊົນງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໄດ້ສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ປະຕິບັດແຜນກາຮຽນ-ການສອນ ໃນສົກຮຽນປີ 2021-2022, ລວມທັງສົກຮຽນ 2022-2023 ໂດຍ ການເປັນປະທາງຊອງ ພົຈວ ປອ ວັນສົມ ສີສົມບັດ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິທະຍາຄານສັນຕິບານ ປະຊາຊົນ ມີບັນດາຄະນະອໍານວຍການ, ຄູອາຈານ, ບັນດາຫ້ອງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ

ພັອ ເຫວີຍສຸກ ພົມມະຈັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ວິທະຍາຄານສັນຕິບານ ປະຊາຊົນໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ຄະນະພັກ-ຄະນະອໍານວຍການວິທະຍາຄານ ສັນຕິບານປະຊາຊົນ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການເມືອງແນວຄິດເປັນວຽກທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍໄດ້ນໍາເອົາມັດຕິຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ເອກກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆ ມາຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ພະນັກງາຍ,ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້ໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຮຽນ-ການສອນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນລະບົບຕ່າງໆຂອງກະຊວງສຶກສາທິການວາງອອກ ແມ່ນປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ,ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຕົວໃໝ່ນັບທັງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ,ນອກນີ້ກາຄຸ້ມຄອງແຜນການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ພາຍໃນວິທະຍາຄານສັນຕິບານປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງເປັນປົກກະຕິ,ຕໍ່ເນື່ອງ ສະແດງອອກໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ລະບົບປະລິນຍາໂທຮຸ້ນທີ 12 ໄດ້ສໍາເລັດການຄົນຄວ້າພາກຮຽນທີ 2, ປະລິນຍາຕີຮຸ້ນທີ່ 18 ຮຽນສໍາເລັດພາກວິຊາສະເພາະ 2 ປີ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບຊັ້ນສໍາເລັດ ແລະ ລໍຖ້າຮັບໃບປະກາດສະນີຍະປັດປິດຊຸດຮຽນ ແລະ ປະສິນຍາຕີ ຕໍ່ເນື່ອງ ຮຸ່ນທີ 19 ໄດ້ຮຽນສໍາເຄັດພາກຮຽນທີ 1.

Off

Comments are closed.