14th Sep2022

ເປີດສູນບໍາບັດຢາເສບຕິດ ຢູ່ບ້ານມົກຄະ ເມືອງວຽງຄໍາ

by somchan

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຄະນະພັດທະນາກຸ່ມບ້ານມົກຄະ ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເປີດສູນບໍາບັດຢາເສບຕິດ ຢູ່ບ້ານມັກຄະ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຫລື ຜູ້ຕິດສິ່ງເສບຕິດໄດ້ເຂົ້າມາບຳບັດຢາເສບຕິດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສິ່ງເສບຕິດທຸກປະເພດ ທຸກຮູບແບບ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບ້ານມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຊາຍພອນ ຈັນທຸມມາ ເຈົ້າເມືອງວຽງຄໍາ, ປະທານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໄດ້ຜົນຮ້າຍຂອງສິ່ງເສບຕິດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍ່ຊີວິດ, ຊັບສິນ ຂອງຜູ້ເສບ, ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ. ພ້ອມທັງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະບ້ານພາຍໃນກຸ່ມ ເປັນເຈົ້າການຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫລືອເບິ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າບໍາບັດ. ສ່ວນຜູ້ຖືກບໍາບັດ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈສູງ ໃນການປະຕິບັດລະບຽບ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງສາມາດຕັດອອກຈາກຢາເສບຕິດ ແລະ ສາມາດອອກສູນບໍາບັດ ເພື່ອໄປໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

Off

Comments are closed.