15th Sep2022

ແຕ່ 2016-2021 ສປປ ລາວ ສາມາດລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໄດ້ ເກືອບ 14.000 ຄອບຄົວ

by somchan

ນັບແຕ່ 2016-2021 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດໃຫ່ຍຫລວງ ແລະ ສໍາຄັນຫລາຍດ້ານ, ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ.

ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ຍົກໃຫ້ເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງທົ່ວປະເທດ 2016-2021 ແລະ ທິດທາງຮອດປີ 2025 ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ຫາ 15 ກັນຍານີ້, ທີ່ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກວ່າ: ສູນກາງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ສຸມໃສ່ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ຕິດພັນກັບວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ກໍຄືຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ເມືອງໄດ້ຫັນເປັນແຜນວຽກ, ຫັນພະນັກງານ ແລະ ງົບປະມານລົງສູ່ຮາກຖານບ້ານ ແລະ ຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານດ້ວຍການສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເຂດຊົນນະບົດພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫລີກ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການເມືອງຂັ້ນຮາກຖານມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.

ປັດຈຸບັນຄອບຄົວທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຫລຸດລົງເກືອບ 14.000 ຄອບຄົວ, ຈາກຈໍານວນ 76.000 ຄອບຄົວປີ 2016 ຍັງເຫຼືອ 62.384 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 5,16 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄອບຄົວທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາມາດລົບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໄດ້ 265 ບ້ານ, ຈາກ 1.689 ບ້ານໃນປີ 2016 ຍັງເຫລືອ 1.424 ບ້ານເທົ່າກັບ 16,87 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສ້າງບ້ານພັດທະນາໄດ້ 420 ບ້ານ ລວມເປັນ 4.305 ບ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດຈາກ 28 ບ້ານໃນປີ 2016 ລວມເປັນ 66 ບ້ານ, ສ່ວນວຽກງານ 3 ສ້າງ ພາຍຫຼັງກົມການເມືອງສູນກາງພັກໄດ້ອອກມະຕິເລກທີ 25/ກມສພ ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ2014, ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳເລກທີ 05/ພນ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2019, ກ່ຽວກັບປະເມີນຜົນສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຂະບວນການປະເມີນວຽກງານ 3ສ້າງ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງວຽກງານໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງແຂວງໃກ້ຄຽງ ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງສົມຄວນ. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຕິດພັນກັບການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ຄະນະພັກແຂວງ, ເມືອງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໂດຍສະເພາະບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍເຮັດທົດລອງວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃນ 51 ເມືອງ 109 ບ້ານ, ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເຮັດທົດລອງວຽກງານ 3 ສ້າງ ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ໂດຍການຫັນວຽກດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນວຽກປົກກະຕິຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມອບໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນເປັນຜູ້ປະສານງານ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ພ້ອມກັນນັ້ນບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນເຈົ້າໃນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຂະ  ແໜງການຕົນຖືກກັບທິດ 3 ສ້າງ ໂດຍໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ ພ້ອມທັງອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຂໍ້ກໍານົດລວມ ທັງເຮັດບົດບັນທຶກແບ່ງສິດ, ໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການຕົນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ ມີ 1 ນະຄອນຫຼວງ, 2 ແຂວງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ບັນລຸການສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ມີ 3 ນະຄອນ, 16 ເມືອງ ; ບັນລຸການສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ມີ 3.038 ບ້ານ.

Off

Comments are closed.