16th Sep2022

ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ດ້ານກົດໝາຍເຄື່ອນທີ່

by somchan

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ສິງຫາ ຫາ 13 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ເຄື່ອນທີ່ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກຸ່ມບ້ານນໍ້າຍ່ອນ ມີ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານນ້ໍາຍອນເກົ່າ, ບ້ານນ້ຳຍ້ອນໃໝ່ ແລະ ບ້ານປະນະ ນຳໂດຍ ທ່ານ ວິໄລສັກ ເພັດມາໄລແສງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ພ້ອມດ້ວຍເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ນາຍບ້ານ, ຄະນະໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກົດໝາຍທີ່ນໍາມາເຜີຍແຜ່ ປະກອບມີ: ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ, ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ດຳລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ.

ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວ ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດທີ່ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເພື່ອຍົກສູງສະຕິໃນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ, ຜ່ານການໂຄສະນາ ເຫັນວ່າປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຕົວຈິງຢູ່ໃນສັງຄົມມາສົນທະນາແລກປ່ຽນ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ເຜີຍແຜ່ໄດ້ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງໃຫ້ຄວາມເຫັນທາງດ້ານກົດໝາຍ.

Comments are closed.