19th Sep2022

ພິທີສະເຫລີມສະຫລອງວັນປະຖົມພະຍາບານໂລກ

by somda phoneor

ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດພິທີສະເຫລີມສະຫລອງວັນປະຖົມພະຍາບານໂລກ 2022 ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2022 ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ວຽງຈັນ-ໂຮ່ຈິມິນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ກາວີພອນ ສຸດທິ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ບຸນຈັນ ສີສຸກ ຜູ້ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍວຽງຈັນ – ໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ກາວີພອນ ສຸດທິ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  ວຽກງານປະຖົມພະຍາບານ ໄດ້ຕິດພັນກັບການກໍາເນີດເກີດຂຶ້ນຂອງອົງການກາແດງສາກົນເມື່ອ 160 ປີກວ່າມາແລ້ວ ວັນປະຖົມພະຍາບານໂລກ ໄດ້ຖືກກຳນົດຈາກ ສະຫະ ພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ (IFRC) ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສະເຫລີມສະຫລອງ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍຖືເອົາ ວັນເສົາ ໃນອາທິດທີ 2 ຂອງເດືອນກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ, ຊຶ່ງປີນີ້ ແມ່ນກົງກັບວັນທີ 17 ກັນຍາ 2022. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ 192 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສະຫລອງດ້ວຍການສາທິດ, ການເຜີຍແຜ່ວິທີການປະຖົມພະຍາບານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນກໍຄືສະຖານທີ່ການຮຽນ – ການສອນ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ໂຮງແຮມ ທີ່ມີຄົນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເປັນຈຳນວນຫລາຍ ແຕ່ໃນປີນີ້ ຍ້ອນມີສະພາບບັນບັດຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງໄດ້ຈັດການສະຫລອງແບບກະທັດຮັດ ໂດຍໄດ້ສາທິດວິທີປະຖົມພະຍາບານຜ່ານສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ອອກສູ່ສັງຄົມ.

ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນແມ່ນອົງກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບການຝຶກອົບຮົມດ້ານປະຖົມພະຍາບານຢູ່ໃນໂລກ, ໃນແຕ່ລະປີ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ ຫລາຍກວ່າ 20 ລ້ານຄົນ, ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກາແດງແຫ່ງຊາດ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ການສະເຫລີມສະຫລອງແຕ່ລະປີໄດ້ກຳນົດຄຳຂວັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເປັນທິດທາງ. ສໍາລັບການສະຫລອງວັນປະຖົມພະຍາບານ ໃນປີ 2022 ແມ່ນພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ: ການຮຽນຮູ້ປະຖົມ ພະຍາບານບໍ່ມີສິ້ນສຸດ “Lifelong first aid Learning” ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ, ທຸກຊັ້ນ, ຊຸມຊົນຕ່າງໆ, ບ້ານ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສຳນັກງານ, ອົງການ, ສະຖານທີ່ສາທາ ລະນະອື່ນໆເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ໃນການຝຶກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ຄົນດີ, ຄົນເກັ່ງ, ດ້ານການປະຖົມພະຍາບານ ກຽມພ້ອມຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ທັນທີ, ທັງມີປະສິດທິພາບໃນກໍລະນີມີເຫດສຸກເສີນເກີດຂຶ້ນ.

ການສະເຫລີມສະຫລອງວັນປະຖົມພະຍາ ບານໂລກ ປີ2022ນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຊົມການສາທິດ ແລະ ຝຶກຕົວຈີງໃນການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນເຊັ່ນ: ປໍ້າຫົວໃຈທຽມ (CPR) ສຳລັບຜູ້ໃຫ່ຍ,ປໍ້າຫົວໃຈທຽມ (CPR) ສຳລັບເດັກກາງ,ປໍ້າຫົວໃຈທຽມ (CPR) ສຳລັບເດັກນ້ອຍ,ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນແຄ້ນອາຫານ,ວິທີການຫ້າມເລືອດ,ການຄົງທີ່ກະດູກແຂນຫັກ,ການຄົງທີ່ກະດູກຂາຫັກ,ວິທີການເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບ.

Comments are closed.