21st Sep2022

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.

by somda phoneor

ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ  ນີ້ ພົຕ ສົມວັນ ສາຍລ້ອງພາ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການກະຊວງ ປກສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຄັ້ງທີ 16 ຜ່ານລະບົບວິດີໂອທາງໄກ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ, ມີບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອເປັນການກະກຽມບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານ ແລະ ໜ້າວຽກດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຄັ້ງທີ 16 ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 21 ກັນຍານີ້, ໂດຍຄະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ, ປຶກສາຫາລືບັນດາໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຜນວຽກກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ 2022-2024, ຜົນກອງປະຊຸມຂ້າມຂະແໜງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ແຜນວຽກບັນດາຂະແໜງການ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ການສ້າງແຜນວຽກອາຊຽນກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ຜົນກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດບັນດາຂະແໜງການ ວ່າດ້ວຍແຜນວຽກບາຫຼີ ຄັ້ງທີ 2 ແລະ ກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກບາຫຼີ 2019-2025 ຄັ້ງທີ 2,  ພ້ອມທັງຄົ້ນຄ້ວາ, ປຶກສາຫາລືແຜນການເຄື່ອນໄຫວ, ວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ອີກດ້ວຍ.

Comments are closed.