12th May2016

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການອາຊຽນ

by somchan

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການອາຊຽນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼ່ງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສິດທິຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2016 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພຣາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

DSC_7873-(cut)

ທ່ານໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລືທົບທວນຄືນບັນດາໜ້າວຽກ, ບັນດາແຜນການ, ໂຄງການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ. ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ, ຮ່າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນງານຂອງຄະນະກຳມະການ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍອາຊຽນ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ພຶດສະພາ 2016ນີ້

 

Off

Comments are closed.