07th Sep2016

ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຄົມການເມືອງ- ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 14

by somchan

ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2016 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຄົມ ການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 14 ໂດຍມີລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ເສົາຄ້ຳປະຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນແມ່ບົດສຳລັບເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ 2025 ໃນເດືອນພະຈິກ 2015 ຜ່ານມາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ ສະແດງຄວາມພໍໃຈສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ກໍຄືຂະແໜງການພາຍໃຕ້ເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດສຳລັບເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ 2025, ແລະ ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ທີ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ມີການປະສານງານຢ່າງເປັນລະບົບ ທັງພາຍໃນເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ ແລະ ກັບເສົາຄ້ຳອື່ນໆທີ່ມີວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງກັນ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ ອະນຸສັນຍາເພີ່ມຕື່ມກົດບັດອາຊຽນ ກ່ຽວກັບກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງອາຊຽນ ແລະ ໄດ້ມອບສານໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ໃຫ້ແກ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ ເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ກອງເລຂາອາຊຽນ.

Off

Comments are closed.