23rd Nov2016

ຖະແຫ່ງຂ່າວລະນຶກ ວັນສາກົນແຫ່ງການຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

by somchan

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຖະແຫ່ງຂ່າວລະນຶກວັນສາກົນແຫ່ງ ການຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2016 ນີ້.

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕາມຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິຂອງການສຳຫຼວດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນໂລກເຫັນວ່າ: ປະຈຸບັນໃນທົ່ວໂລກ ມີແມ່ຍິງຫຼາຍກ່ວາ 700 ລ້ານຄົນ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ມີເດັກຍິງປະມານ 250 ລ້ານຄົນ ໄດ້ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ ສ່ວນແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ແມ່ນຮຽນບໍ່ຈົບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ມີຄວາມສ່ຽງໃນເວລາເກີດລູກ. ນອກນັ້ນ ຍັງເຫັນວ່າ 1 ໃນ 3 ຂອງແມ່ຍິງ ເຄີຍຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍຫຼື ທາງເພດ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຖືກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຜູ້ເປັນຜົວ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມຊີວິດ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກມີຫຼາຍກ່ວາ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການລະເມີດທາງເພດ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນກັບເດັກຍິງ ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 16 ປີ ແລະ ມີພຽງ 4 ໃນ 10 ຄົນ ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

 

 

Off

Comments are closed.