24th Nov2016

ກອງປະຊຸມພາກພື້ນຂອງບັນດາປະເທດ ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

by somchan

ກອງປະຊຸມພາກພື້ນຂອງບັນດາປະເທດ ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2016 ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮງລາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັອ ປອ ເພັງສະຫວັນ ທິບພະວົງໄຊ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ຫົວໜ້າຄອມມິດ ຂອງ ສປປລາວ, ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາງໜ້າຊາວໜຸ່ມ 6 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຄື: ສປ ຈີນ, ສປປ ລາວ, ສະຫະພາບມຽນມາ, ສສ ຫວຽດນາມ, ຣາຊະອານະຈັກໄທ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ສັງເກດການ, ໂຄງການ  UNACT ປະຈໍາແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຂະບວນການຄອມມິດແຕ່ລະປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຜນງານພາກພື້ນສະປາ 4 ທີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານ ໃນປີ 2016, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຍັງໄດ້ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂະບວນການຄອມມິດ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຄອມມິດລະດັບປະເທດ ທີ່ເປັນບຸລີມາສິດທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນການຄອມມິດໃນອະນາຄົດ ຈາກໂຄງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການຮ່ວມມືຕ້ານການຄ້າມະນຸດ UN-ACT, ພາຍໄດ້ເງື່ອນສະພາບອັນໃໝ່, ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃຫ້ຫຼຸດລົງກວ່າເກົ່າ.

ພ້ອມທັງນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການກຳນົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະ ແລະ ກົນໄກການສົ່ງຕໍ່ ແຕ່ລະປະເທດ, ໂດຍສະເພາະການກຳນົດຕົວເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ແບບເປັນທາງການຄົ້ນຄວ້າກົນໄກການສົ່ງຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງຊາວໜຸ່ມຄອມມິດ, ຈາກນັ້ນ ແຕ່ລະປະເທດ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງຊາວໜຸ່ມຄອມມິດ, ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນ ທີ່ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ນຳສະເໜີຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດຂອງປະເທດຕົນ ໃນແຜນງານພາກພື້ນ ສະປາ 4, ແລະ ລາຍງານຄືນກ່ຽວກັບການຝຶກອົມຮົມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການປະເມີນຜົນ ທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການວາງແຜນບຸລິມາສິດ ປີ 2017.

Off

Comments are closed.