25th Nov2016

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸດໂສ ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຄັ້ງທີ 11

by somchan

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸດໂສຂອງ 6 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຫຼື ຂະບວນການຄອມມິດ ຄັ້ງທີ 11 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2016 ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ເສີມຂະຫຍາຍເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ” ເພື່ອປັບປຸງວິທີການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້າການຄ້າມະນຸດ ໂດຍຖືເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າເປັນໃຈກາງ ເພື່ອຮຽນຮູ້ປະສົບການຂອງບັນດາປະເທດຄອມມິດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພົຕ ສົມແກ້ວ ສີລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທັງເປັນຮອງກຳມະການຕ້າການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 6 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຄື: ລາຊະນາຈັກກຳປູເຍ, ສປ ຈີນ, ສປປ ລາວ, ລາຊະອານາຈັກ ໄທ, ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພາບມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ. ແລະ ບັນດາຜູ້ສັງເກດການ, ຜູ້ຕາງໜ້າກອງເຂລາອາຊຽນ, ບັນດາທູດຕານຸທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນລະຫວ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ປະຈຳລາວ ແລະ ພາກພື້ນເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ່າທີ່ອາວຸໂສ ທີ່ສປປ ລາວໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບໃນຄັ້ງໃນ ເປັນການສານຕໍ່ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນງານພາກພື້ນ ສະບັບທີ 4 ປີ 2015-2018 ທີ່ກວມເອົາ 5 ຂົງເຂດຂອງວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຮ່ວມມືການປ້ອງກັນ, ການປົກປ້ອງ, ການດຳເນີນຄະດີ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ບົນພື້ນຖານບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄອມມິດ. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຄັ້ງທີ 11 ນີ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນໃນບັນຫາຕ່າງໆຄືື: ການປະສານງານໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ການແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການກຳນົດຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ຕົວຊີ້ວັດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ກົນໄກການສົ່ງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນບັນດາປະເທດຄອມມິດ, ການປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄອມມິດ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ການມີສ່ວນຮ່ວຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະບວນການຄອມມິດ ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຊ່ຽວຊານ ໃນປີ 2015 ແລະ ບຸລິມະສິດ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ແລະ ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມຄອມມິດ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຄ່ຽງຄູ່ກັບກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງເປັນການຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ວຽກງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຕ້ອງມີທຸກຄົນ ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະສ້າງສັນ.

Off

Comments are closed.