22nd Sep2017

ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ໃຫ້ເຂົ້າໄປແຈ້ງຄວາມ ຫຼື ລາຍງານຜົນເສຍຫາຍຂອງຕົນ ນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.

by somchan

ແຈ້ງການ

ເຖິງ: ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ເອົາໃຫ້ບໍລິສັດພີເອັສ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຄົບວົງຈອນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈຳກັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເລື່ອງ: ໃຫ້ເຂົ້າໄປແຈ້ງຄວາມ ຫຼື ລາຍງານຜົນເສຍຫາຍຂອງຕົນນຳ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.

-ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 120.

-ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະຫົງບ ບໍລິສັດພິເອັສ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຄົບວົງຈອນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈຳກັດ ຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຄົ້ນຄ້້ວາແກ້ໄຂບັນຫາບໍລິສັດພີເອັສ, ເລກທີ 1739/ປກສ, ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2017.

-ອີງຕາມຄຳສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕໍ່ບໍລິສັດພິເອັສ ຂອງກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ.

-ອີງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການສືບສອນ-ສອບສວນເອົາຄຳໃຫ້ການຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຕາມກົດໝາຍ.

ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນ, ເກັບກັບຫຼັກຖານ ແລະ ໄດ້ເອົາຄຳໃຫ້ການຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຈຳນວນໜຶ່ງ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າ: ມີຜູ້ເສຍຫາຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາໄປລາຍງານ ແລະ ແຈ້ງຄວາມນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ; ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ເສຍຫາຍ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນຄະດີໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ກັບບໍລິສັດພີເອັສ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການສະບັບນີ້:

  1. ໃຫ້ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ບໍລິສັດພີເອັສແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄປລາຍງານ(ໃຫ້ປາກຄຳ) ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຢູ່ກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນເອົາເອກະສານຫຼັກຖານທັງໝົດເຂົ້າໄປພົບເຈົ້າໜ້າທີ່ສອບສວນດ່ວນ ເພື່ອຈະທ້ອນໂຮມ ແລະ ບັນທຶກເອົາຄຳໃຫ້ການປະກອບໃສ່ສຳນວນຄະດີໃຫ້ທັນເວລາ.
  2. ໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼືແຈ້ງຄວາມຜິດ ຕໍ່ກັບບໍລິສັດພີເອັສ ກໍ່ໃຫ້ຮີບຮ້ອນຂຽນຄຳຮ້ອງ ຫຼືເຂົ້າໄປແຈ້ງຄວາມດ້ວຍເອກະສານຫຼັກຖານ ໂດຍກົງກັບຄະນະສະເພາະກິດດຳເນີນຄະດີຕໍ່ບໍລິສັດພິເອັສ ຢູ່ກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ ກົມໃຫ້ຕຳຫຼວດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
  3. ກໍລະນີຜູ້ເສຍຫາຍຢູ່ຕ່າງເມືອງ, ຕ່າງແຂວງກໍ່ສາມາຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ເຂົ້າໄປແຈ້ງຄວາມພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ ຫຼັກຖານກັບເຈົ້າໜ້າຕຳຫຼວດ ຢູ່ກອງບັນຊາບັນເມືອງ ຫຼື ຫ້ອງຕຳຫຼວດຂອງກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ຕົນດຳລົງຊີວິດຢູ່ກໍ່ໄດ້.
  4. ກຳນົດຮັບບັນທຶກຄຳໃຫ້ການ, ຮັບຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຮັບແຈ້ງຄວາມ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ພະຈິກ 2017 ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຮັບແຈ້ງຄວາມໄດ້ສັງລວມສົ່ງໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດດຳເນີນຄະດີ ແລ້ວສັງລວມເຂົ້າໃນບົດສະຫຼຸບຄະດີທັນຕາມເວລາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງການມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເອົາເງິນໄປໃຫ້ ບໍລິສັດພີເອັສ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຮອງ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດດຳເນີນຄະດີຕໍ່ບໍລິສັດພີເອັສ.

ເບີໂທຕິດຕໍ່ປະສານງານ

ພັທ ປອ ພັນໄຊ ທຳມະສິດ 020 7624 1515

ພັທ ປອ ສີສະຫວັດ ສັງສິນໄຊ 020 9996 1156

ຮອ ວຽງທອງ ໄຊຍະຈັນ 020 9533 3434

ຮທ ຊາບຟອງ ສິມພະວົງ 020 7771 7176

Off

Comments are closed.