10th Nov2017

ປຶກສາຫາລືວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

by somchan

ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2017 ພັອ ປອ ເພັງສະຫວັນ ທິບພະວົງໄຊ  ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະການຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ ມາດເດບົວ ບູກິກຽວ ຜູ້ລາຍງານພິເສດຮັບຜິດ ຊອບຕ້ານການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-16 ພະຈິກ 2017 ນີ້.

ໃນໂອກາດນີ້ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ລາຍງານສະພາບການຄ້າມະນຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ພ້ອມນີ້, ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຫຼາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເປົ້າໝາຍການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ທາງດ້ານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍມີຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ທາງດ້ານການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫດ ທັງເປັນການສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ວຽກງານປ້ອງກັນສະກັດກັ້ການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນຫາສະພາບການຄ້າມະນຸດໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ.

Off

Comments are closed.