14th Feb2018

ກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດສະຫຼູບຜົນງານ ການເຄື່ອນໄຫວອັກຄີໄພເກີດຂື້ນ ໃນທົ່ວປະເທດໃນ ປີ 2017

by somchan

ພົຈວ ປອ ທອງສະຫວັນ ວົງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມ ສະຫຼູບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕຳຫຼວດປະຈຳ ປີ 2017 ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ປີ 2017 ຜ່ານມາທົ່ວປະເທດ ມີອັກຄີໄພເກີດຂື້ນທັງໝົດ 175 ຄັ້ງ, ສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສີນຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່, ຂອງບຸກຄົນ ມີເຮືອນ 186 ຫຼັ້ງ, ສູນການຄ້າ 1 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ 2 ຮ້ານ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 58 ຮ້ານ, ກຸຕິ ວັດ 4 ຫຼັ້ງ, ໂຮງງານ 2 ຫຼັ້ງ, ໂຮງສີເຂົ້າ, ສາງເຄື່ອງ 1 ຫຼັ້ງ, ລົດໃຫ່ຍ 7 ຄັນ, ລົດຈັກ 9 ຄັນ, ຄົນເສຍຊີວິດ 8 ຄົນມູນຄ່າເສຍຫາຍ 1 ພັນກ່ວາຕື້ກິບ.ສາເຫດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດມາຈາກ ໄຟ້າລັດວົງຈອນ 65  ຄັ້ງ,  ປະມາດ ເລີນ ເລີ້ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ 22 ຄັ້ງ, ຄົນຈູດ 26 ຄັ້ງ, ໄຕ້ທູບທຽນບູຊາ 14 ຄັ້ງ, ດັງໄຟແຕ່ງກີນ 14 ຄັ້ງ ແລະ ອື່ນໆທຽບໃສ່ປີ 2016 ຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 36 ຄັ້ງ, ພົຈວ ປອ ທອງສະຫວັນ ວົງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫ່ຍ ຕຳ ຫຼວດຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫາອັກຄີໄພຫຼຸດລົງໃນສຸມປີຕໍ່ໜ້າຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ເຮັດວຽກງານ ຊີ້ນຳມະຫາພາກໃນການຈັດ ຕັ້ງຜັນ ຂະຫຍາຍ ໂຄງການປັບປຸງວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ເອົາໃຈໃສ່ຝືກອົບຮົມ, ບຳລຸງສິດສອນວິທີການນຳໃຊ້ການ ຄຸມຄອງພາຫານະເຄື່ອງມອດ ໄຟ ໃຫ້ພະນັກງານນັກຮົບໃຫ້ມີຄວາມສຳນິ-ສຳນານ, ເອົາ ໃຈໃສ່ເຮັດວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍວິທີການເປັນຕົ້ນແຈ້ງຕາມສາຍຕັ້ງ, ໂຄສະນາປຸກຈິດສຳນືກຢູ່ຕາມສຳນັກງານອົງການ ຂອງ ລັດ, ບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານ, ໂຄສະນາ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໜ້ງສືພີມໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈວິທີການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພບໍ່ໃຫ້ເກີດ ຫຼື ພ້ອມຈະເກີດ ຕ້ອງຮູ້ວິທີສະກັກກັ້ນ ແລະ ດັບມອດໃຫ້ທັນເວລາອື່ນໆ.

Off

Comments are closed.