27th Feb2018

ກະຊວງ ປກສ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ວຽກງານການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍີງ

by somchan

ພົຕ ສີນທະວົງ ໄຊຍະກອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງຄວາມສະຫງົບ ເຊີ່ງເປັນກຳມະການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍີງກະຊວງ ປກສ ໄດ້ໂອ້ລົມໃນກອງປະຊູມສະຫຼູບວຽກງານສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍີງຂອງກະຊວງ ປກສ ທີ່ຈັດຂື້ນ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2018 ນີ້ ເຊີ່ງທ່ານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ເພື່ອຄວາມ ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍີງ ກະຊວງ ປກສ  ຕ້ອງສູ້ຊົນ ຫັນເອົາວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍີງກະຊວງ ປກສ ໃຫ້ສອດອດຫັອຍເຂົ້າໃນທຸກຄົງເຂດວຽກງານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພະນັກງານເພດຍີງໄດ້ຮັບການບັນຈຸເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງຂັ້ນນຳພາ-ບັນຊາ ຂັ້ນຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຈຳນວນເພີ້ມຂື້ນ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ບັນດາຄະນະບັນຊາທຸກຂັ້ນ, ເອົາການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກແຕ່ລະພາກສ່ວນຕ້ອງໄດ້ ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍີງທີ່ກະຊວງ ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈີງ, ຫັນເອົາເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດຂອງຕົນ, ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍ່າງເປັນຮູບປະທຳໃນກົມກອງ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ປກສ ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຫັນເອົາບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ເຊື່ອມເຂົ້າໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ວຽກນະໂຍບາຍຂອງກຳລັງ ປກສ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສືກສາຄົ້ນຄ້ວາໃນການແກ້ໄຂບັນດາປັດໄຈ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍີງ, ແນ່ໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເພດຍິງໃນຖັນແຖວກຳລັງ ປກສ ໄດ້ໄປຍົກລະດັບທິດສະດີການເມືອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ໄດ້ຮັບການບັນຈຸເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຈຳນວນເພີມຂື້ນ.

 

Off

Comments are closed.