12th Jun2018

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ແຜນແມ່ບົດການຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ.

by somchan

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2018 ນີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານຂອງ ລັດຖະບານກ່ຽວກັບແຜນແມ່ບົດການຈັດສັນທີ່ດິນ ແຫ່ງຊາດ.

ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນການລິເລີ່ມສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະຜ່ານມາແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກຮັບຮອງ ຊື່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດ ມີຊ່ອງຫວ່າງໃນການອະນຸຍາດ ໃຫ້ນັກລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ບໍ່ມີຈຸດສຸມ ແລະ ບໍ່ມີການສຳຫຼວດ-ວັດແທກ ແລະ ໃນເວລາພັດທະນາໂຄງການຕົວຈິງເຂດເຊົ່າ-ສຳປະທານຫຼາຍເຂດໄດ້ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 3 ປະເພດຄື: ປ່າກວມເອົາເນື້ອທີ່ດິນທຳການ ຜະລິດ-ເນື້ອທີ່ດິນປຸກສ້າງທີຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ເຂດສະຫງວນຫວງຫ້າມຂອງວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນໄດ້ເກີດມີປະກົດການຈັບຈອງທີ່ດິນສາທາລະນະແບບຊະຊາຍ, ທີ່ດິນເຂດ 3 ປະເພດປ່າ ທີ່ດິນລວມບ້ານ ແລະ ກໍລະນີອື່ນໆ. ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນລະຫວ່າງ ບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ, ບຸກຄົນກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກັບການຈັດຕັ້ງ ເຊິ່ງມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນແມ່ບົດການຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໂດຍໄວ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບລວມສູນເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດເທື່ອລະກ້າວ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ໃນນີ້ມີ, ທ່ານ ນາງສີໄຄ ສີປະເສີດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ.

Off

Comments are closed.