21st Jun2018

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໜີ້ສິນສາທາລະນະ

by somchan

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໜີ້ສິນສາທາລະນະ (ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່) ສະເໜີໂດຍ ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ກ່າວວ່າ:

ເນື່ອງຈາກວ່າກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ນຳເຂົ້າທາບທາມ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີຊຸດ 8 ໃນເດືອນພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສະພາບການຄົ້ນຄວ້າຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງການຄົ້ນຄ້ວາແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງນິຕິກຳຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍເຊັ່ນ: ການຄ້ຳປະກັນໃຫ້ແກ່ວິສະຫະກິດເອກະຊົນ, ຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນສາມາດກູ້ຢືມໄດ້ໂດຍກົງ, ການກຳນົດອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນສາທາລະນະຕໍ່ GDP ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນຂອງລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງລະດັບໜີ້ສິນສາທາລະນາ, ການສ້າງຄັງຊຳລະໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນາ, ໂຄງສ້າງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະເຊິ່ງ, ປັບປຸງໂຄງສ້າງຈາກ XIV ພາກ, 4 ໝວດ, 70 ມາດຕາທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າທາບທາມໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ມາເປັນ XII ພາກ, 6 ໝວດ, 85 ມາດຕາ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນການຄົ້ນຄ້ວາ ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ. ພ້ອມນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍໃຫ້ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເພື່ອຮັບຮອງພິຈາລະນາເອົາ.

 

 

Off

Comments are closed.