21st Jun2018

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບັນດາອົງການລັດທີ່ພົວພັນກັບ ໜີ້ສິນສາທາລະນະ

by somchan

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ ສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໜີ້ສິນສາທາລະນະ ຢູ່ໃນພາກທີ 7 ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງອົງການລັດທີ່ພົວພັນກັບໜີ້ສິນ ສາທາລະນະໄດ້ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ລັດຖະບານ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແຍກເປັນມາດຕາສະເພາະ, ແຕ່ມີບາງຄວາມເຫັນສະເໜີ ໃຫ້ໂຮມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາອົງການເຂົ້າກັນ. ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດໂຮມເຂົ້າກັນໄດ້ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍສາເຫດ.

ແລະ ທ່ານເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ ສະມາຊິກສະພາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ສາທາລະນະຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ວ່າ:

Off

Comments are closed.