22nd Jun2018

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ

by somchan

ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ໄດ້ປະກອບເຫັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸທີ 8 ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ, ການສ້າງບ້ານພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ໃນປີ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ວາງຄາດໝາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 11 ພັນຄອບຄົວ ຈາກ 76 ພັນກວ່າຄອບຄົວ ກວມເອົາ 6,57% ໃນນີ້, ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໄດ້ 357 ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງຕ່ຳກວ່າ 1.379 ບ້ານກວມ 16,28% ຂອງຈຳນວນບ້ານ. ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕື່ມ 693 ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ບ້ານພັດທະນາ ມີ 2.824 ບ້ານ ກວມ 33,34% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ໃນປີ 2017 ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 2-3 ບ້ານ.

ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ວຽກງານຈຸດສຸມໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອມຊືມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບທິດນຳຍຸດທະສາດ 3 ສ້າງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ສ້າງບ້ານພັດທະນາຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ກໍ່ຄືການລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ, ກວ້າຂວາງ, ສູ້ຊົນລຶບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 4 ພັນກວ່າຄອບຄົວ, ລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 220 ບ້ານ, ລຶບທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 2 ເມືອງ, ຈັດສັນພູມລຳເນົາຄົງທີ່ ແລະ ບ່ອນທຳມາຫາກິນໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 163 ບ້ານ, ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 100 ບ້ານ, ເພີ່ມເປັນ 4 ພັນກວ່າບ້ານ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນສະຫະກອນກະສິກຳຄື: ສ້າງກຸ່ມການຜະລິດໃຫມ່ໃຫ້ໄດ້ 70-120 ກຸ່ມ, ປັບປຸງການຜະລິດທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ໄດ້ 800 ກຸ່ມ ເພີ່ມຈາກ 582 ກຸ່ມ, ສ້າງສະຫະກອນກະສິກຳໃຫ້ໄດ້ 2 ສະຫະກອນ, ຂະຫຍາຍກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ (ບ້ວງ 500 ລ້ານກີບ ຢູ່ເມືອງທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 10 ກອງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 594 ກອງທຶນໃນທົ່ວປະເທດ.

Off

Comments are closed.