29th Jun2018

ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)

by somchan

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ22 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ(ສະບັບປັບປຸງ) ເຊິ່ງສະເໜີໂດຍທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸດຕິທຳ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຍ້ອນນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນກົດໝາຍ ປີ 2010, ມາຮອດປະຈຸບັນມີບາງອັນບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບາງຂັ້ນຕອນໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ, ບາງນະໂຍບາຍກຳນົດໄວ້ແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ເປັນຕົ້ນ, ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ-ກຳມະການຕັດສິນຕ່າງປະເທດ, ເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍັງບໍ່ທັນລະອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງ, ຊື່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ທີ່ກຳນົດສິດລະຫວ່າາງສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ທັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ປະກອບມີ 11 ພາກ, 7 ໝວດ, 89 ມາດຕາ, ໃນນີ້ໄດ້ປັບປຸງ 55 ມາດຕາ, ສ້າງໃຫມ່ 77 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 17 ມາດຕາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳແກ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ.

Off

Comments are closed.