29th Jun2018

ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ວຽກງານຍຸດຕິທຳສຳລັບເດັກ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ

by somchan

ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານ ຍຸດຕິທຳສຳລັບເດັກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຈັດໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັນເອກ ປອ ເພັງວະຫວັນ ທິບພະວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານສຳລັບເດັກ. ມີຄະນະກົມ, ຄະນະຄ້າຍຄຸມຂັງດັດສ້າງ, ຄະນະຫ້ອງຕຳຫຼວດ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ພັນໂທ ວາດສະຫນາ ວິລະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ທັງເປັນຄະນະປະສານງານວຽກງານຍຸດຕິທຳສຳລັບເດັກ ໄດ້ລາຍງານຄວາມເປັນມາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຍຸດຕິທຳສຳລັບເດັກ ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ, ໂດຍຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສ້າງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳຂອງລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກັບສະພາບຂອງການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກົດບັດສາກົນ ເຊິ່ງບັນດາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປິ່ນອ້ອມວຽກງານຂົງເຂດຍຸດຕິທຳຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ, ອາຊະຍາກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບບຸກຄົນທີ່ພົ້ນກະຖຽນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ເກີດ ຈາກເດັກນັບມື້ນັບຮຸນແຮງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າເດັກເປັນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ໄດ້ເຖິງພຶດຕິກຳທີ່ຕົນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ, ວ່າສ້າງຜົນເສຍຫາຍ, ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຕົນເອງ, ຕໍ່ຄົນອື່ນ ຫຼື ສັງຄົມ. ນອກນັ້ນ, ເດັກຍັງຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມື ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ. ສະນັ້ນ, ອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຈິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ເດັກຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດ, ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເດັກເປັນພະຍານ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນ ທີ່ພົວພັນກັບເດັກ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ເດັກກະທຳຜິດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ.

Off

Comments are closed.